Oncomedica
Čeština

Akupunktura pomáhá pacientům s rakovinou plic

Rakovina plic je jedním z nejčastějších typů nádorových onemocnění. Vyskytuje se častěji u kuřáků. Pacienti mívají kašel, mohou vykašlávat krev, trpí dušností. Dušnost může být zhoršena také chemoterapií. A je potřeba jim od těchto příznaků ulevit.

acupuncture_lung cancer
 

V této studii autoři popisují využití akupunktury u mírnění příznaků pacientů s rakovinou plic.

Do studie byli zavzati pacienti s rakovinou plic, kteří prošli chemoterapií a trpěli dušností. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. Jenda skupina byla léčená akupunkturou a druhá standardní léčbou. Autoři využili body P6-Lu1-Lu10 na rukách, předloktí a hrudníku. Akupunktura se aplikovala 2x denně 4 týdny, celkově se tedy jednalo o 56 sezení.

Výsledky po 4 týdnech se porovnávaly s výsledky, které měli pacienti před léčbou. Jednalo se o okysličení krve, schopnost ujít určitou vzdálenost, srdeční frekvence, dotazník ohledně dýchání atd.

Ukázalo se, že 4týdenní aplikace jehel vedla k výraznému snížení dušnosti takto léčených pacientů. To se projevilo jak v testech, tak také v dotazníku. Pacienti se cítili mnohem lépe, zlepšila se jim kvalita života, zvýšilo se okysličení krve, snížila se tepová frekvence blíže k normálu (tepová frekvence, zvláště při zátěži, neúměrně roste, aby se do tkání dostalo dostatek kyslíku, kterého je však v krvi méně, krev tedy musí být pumpována rychleji) atd. Standardní terapie sice také pomohla, ale měla také nežádoucí účinky, které u akupunktury nebyly.

Akupunktura by tedy mohla být vhodným prostředkem, jak mírnit dušnost u pacientů s rakovinou plic, a to bez rizika nežádoucích reakcí, které se mohou objevit při standardní léčbě.

Doğan NTaşcı S. The Effects of Acupressure on Quality of Life and Dyspnea in Lung Cancer: A Randomized, Controlled Trial. Altern Ther Health Med. 2019 Jun 1. pii: AT5746.