Oncomedica
Čeština

Aloe vera proti rakovině prsu

Aloe vera je stálezelená rostlina, která je schopná žít i v suchých oblastech. Má dužnaté, většinou na okrajích ostnité listy, které vytváří přízemní růžici. Právě tekutině/gel získaný z listů se používá v řešení mnoha zdravotních obtíží. Je možné využít ji na různé kožní problémy, včetně poranění, ale také na podporu trávení, posílení imunitního systému a má také protinádorové účinky.

Aloe_Vera

Ve studii autoři testovali, zda je možné pomocí aloe ovlivnit buňky rakoviny prsu, což je nejčastější typ nádorového onemocnění u žen. Věk pacientek se stále snižuje a i přes pokroky v léčbě je stále mnoho žen, které nemoci podlehnou. Autoři připravili buněčné kultury z nádorových buněk, ve kterých se množily, prospívaly, poté k nim přidali buď aloe, nebo tamoxifen, tj. běžně užívaný lék v léčbě nádorů prsu, který je hormonálně citlivý. Buňky nádoru na svém povrchu nesou molekuly, na které se váže estrogen, po vazbě dochází ke stimulaci nádorové buňky, ta se pak rychleji množí atd. Cílem léčby je tedy zablokovat tyto molekuly (receptory) tak, aby se na ně nemohl estrogen navázat. Použitá látka tedy musí mít afinitu k receptorům (vázat se na receptor snadněji a účinněji než samotný estrogen). Ukázalo se, že extrakt z listů aloe, resp. jeho složka, je schopná navázat se na estrogenové receptory snáze a účinněji než běžně užívaný lék tamoxifen. Dalším zjištěním bylo, že aloe-emodin také ničí nádorové buňky, a to již při dávce 23µg/ml, zatímco na poškození zdravých buněk musí být dávka 332µg/ml.  Tento velký rozdíl je známkou, že je možné podat dostatečně velkou dávku na zničení nádorových buněk bez toho, aby došlo k poškození buněk zdravých.

Tohoto poznatku by mohlo být využito také v klinické praxi, kdy by se mohla vytvořit standardizovaná léčiva z aloe vera.

Majumder RParida PPaul SBasak P. In vitro and in silico study of Aloe vera leaf extract against human breast cancer. Nat Prod Res. 2019 Jan 2:1-4. doi: 10.1080/14786419.2018.1534848.