Oncomedica
Čeština

Bromelain omezuje množení buněk karcinomu tlustého střeva

Bromelain je enzym, který se nachází v čerstvém ananasu. Dokáže štěpit bílkoviny a srážet mléko a udává se, že také podporuje spalování tuků. Využívá se tedy při redukci hmotnosti. Důležité je, že má také jiné účinky, a to protinádorové. V této studii ho autoři použili proti buňkám rakoviny tlustého střeva. Je to jeden z nejčastějších typů nádorů, které postihují „západní“ země. Rakovina tlustého střeva má jasnou souvislost, pokud není geneticky daná, s nesprávným životním stylem, tj. stravou s nedostatkem vlákniny, nedostatkem pohybu atd. U pacientů s pokročilým karcinomem je většinou špatná prognóza a pravděpodobnost přežití se snižuje. Autoři testovali bromelain jak na buňkách rakoviny tlustého střeva, tak ve zvířecích modelech, a to na rybkách dánio pruhované a myších, jimž byl nádor implantován. Ve všech modelech se prokázalo, že bromelain způsobuje apoptózu nádorových buněk, tj. spustí v buňkách procesy, které vedou k zániku, smrti, nádorové buňky. V buněčné kultuře bylo dobře vidět, jak je omezen růst a množení nádorových buněk, ve zvířecích modelech pak byl zpomalený růst u zvířat, která dostávala bromelain v porovnání se zvířaty, která jej nedostávala. Autory také zajímalo, jakým mechanismem bromelain působí. Zjistili, že bromelain zvyšuje oxidační stres v nádorových buňkách, aktivuje enzymy kaspázy, které stojí za apoptózou, ale také aktivuje další typ buněčné smrti a to procesem autofagie, kdy se, velmi zjednodušeně, buňka sní, stráví sama sebe. Tohoto poznatku by mohlo být využito také v klinické praxi.

tluste_strevo

Chang TCWei PLMakondi PT,  et al. Bromelain inhibits the ability of colorectal cancer cells to proliferate via activation of ROS production and autophagy. PLoS One. 2019 Jan 18;14(1): e0210274. doi: 10.1371/journal.pone.0210274. eCollection 2019.