Oncomedica
Čeština

Coriolus s antileukemickými účinky

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je chorošovitá houba, která roste na mrtvém dřevě, ať už jsou to spadlé větve, stojící odumřelé stromy, či pařezy. Jeho plodnice má mnoho různobarevných „zón“, střídají se barvy od šedé do krémově béžové, oranžové, žluté. Někomu připomíná zbarvení a tvar plodnice ocas krocana, z toho také pochází anglický název houby turkey tail. Ačkoli je Coriolus jedlý, k jídlu se příliš nehodí vinou kožnaté a tvrdé konzistence. Coriolus se však velmi dobře uplatňuje v tradiční čínské medicíně, která jej využívá k léčbě různých patologických stavů. Novodobé vědecké výzkumy také potvrdily účinky Coriolu, a to hlavně imunomodulační, protizánětlivé, protinádorové, antioxidační, antimikrobiální atd.

coriolus_leukemy

V této studii se autoři zaměřili na to, zda má přípravek extrahovaný z Coriolu, je tvořen z Coriolových polysacharidů, antileukemické účinky. Leukémie je „rakovina krve“, může postihnout prekurzorovou buňku jak lymfocytů, tak myeloidních buněk. Leukémie se nejčastěji léčí chemoterapií a transplantací kostní dřeně. Není však výjimkou, že terapie selže. Rakovinné buňky jsou rezistentní. Hledají se tedy nové léčebné možnosti. 

Autoři testovali preparát Tramesan, který si i patentovali, na leukemických buňkách. Testován byl jak na laboratorních buněčných liniích, tak na buňkách získaných od nemocných pacientů. V prvním případě došlo při inkubaci Tramesanu ke snížení počtu rakovinných buněk a také ke zvýšení oxidačního stresu těchto buněk. Tramesan v nich vyvolal zvýšenou produkci kyslíkových radikálů, které nepříznivě ovlivňují buňku. Ve druhém případě, kdy byly využity leukemické buňky pacientů, byl vliv Tramesanu ještě výraznější. Počet buněk v buněčné kultuře, která byla vystavena Tramesanu výrazně poklesl, došlo také ke zvýšení apoptózy, tj. druh buněčné smrti. Tramesan tedy buňky zabíjel. Nárůst apoptózy po 48 hodinách byl z cca 35 % (tolik buněk za stejnou dobu zemřelo v médiu bez Tramesanu) na 77,3 %. Pokud inkubace pokračovala déle než 144 hodin, zvýšila se apoptóza na 88,6 %. Přežilo jen malé množství buněk. Další testování na zdravých buňkách se dokázalo, že Tramesan je pro ně bezpečný. V buněčné kultuře bez Tramesanu propadlo přirozené apoptóze malé množství buněk, které se nelišilo od buněčné kultury s Tramesanem. 

Studie přináší důkaz, že Tramesan má antileukemické účinky, je schopen u leukemických buněk spustit apoptózu, ale zároveň nepůsobí cytotoxicky na zdravé nerakovinné buňky. 

Ricciardi MR, Licchetta R, Mirabilii S, et al. Preclinical Antileukemia Activity of Tramesan: A Newly Identified Bioactive Fungal Metabolite. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017;2017:5061639. doi:10.1155/2017/5061639.