Oncomedica
Čeština

Doplnění léčby rakoviny plic přírodní léčbou (integrativní terapie)

V mnoha zemích, zvláště asijských, kde je velká tradice přírodní medicíny, se do standardní terapie stále více dostávají i z našeho pohledu alternativnější postupy, tj. přidávají se různé byliny, houby, cvičení, moxování akupunktura atd.

Pacienti vybraní pro tuto studii se podrobili postupům tradiční korejské medicíny, což zahrnovalo také užívání bylinných formulí, včetně medicinálních hub. V tomto případě byl přidáván také Cordyceps militaris.

cinska medicina

Cordyceps militaris je velmi významná parazitická houba, jejíž účinky znají tradiční asijské medicíny po tisíce let a současné studie také dokazují jeho účinnost. Celkově posiluje organismus, ničí nádorové buňky, snižuje oxidační stres, pozitivně ovlivňuje metabolická onemocnění atd.

V předchozí studii autoři zjistili, že pacienti s pokročilou rakovinou plic, jimž se po standardní nádorové terapii podávala také tradiční korejská, včetně medicinálních hub, mají delší dobu přežití, mnohdy i o několik měsíců.

V této studii autoři porovnávali vliv samotné korejské medicíny a kombinované, integrativní medicíny. Vyhodnocovali výsledky 91 pacientů, kteří se v centru pro léčbu rakoviny léčili mezi lednem 2014 až prosincem 2015.

Přesné statistické vyhodnocování a modelování ukázalo, že pacienti s kombinovanou terapií mají mnohem lepší výsledky, po dobu sledování pacientů u nich poklesla míra/četnost  úmrtnosti o 50 %, úmrtnost byla redukovaná o 6 %.

Obě studie tedy dokládají, že přidání tradiční asijské medicíny, která zahrnuje různé postupy, je pro pacienty přínosem. Přináší výhody u pacientů podstupujících protinádorovou terapii, prodlužuje jim život a mírní dopady protinádorové léčby. Zároveň je však nutné vypíchnout, že má i tradiční medicína lepší výsledky, pokud je kombinovaná s tou standardní. Nádorová onemocnění mohou být velmi agresivní a rychle postupující, je mnohdy potřeba velmi razantní zásah, který umožní právě standardní terapie, kterou posílí ta „přírodní“.

Bae K, Kim E, Kong JS, Kim J, Park SJ, Jun HJ, Cho CK, Kim MK, Yoo HS. Integrative cancer treatment may have a survival benefit in patients with lung cancer: A retrospective cohort study from an integrative cancer center in Korea.  Medicine (Baltimore) 2019 Jun; 98(26):e16048.