Oncomedica
Čeština

Extrakt z listů odule malabarské – bezpečnost a účinnost proti buňkám karcinomu tlustého střeva

Odule malabarská (Melastoma malabathricum) je kvetoucí rostlina/keř pocházející z jihovýchodní Asie. Ke konzumaci se využívají její listy a plody. Přičemž obojí se také v Asii využívá jako lék v tradičních medicínách. Doposud však nebyla ověřována bezpečnost extraktu z listů odule a jeho účinnost proti nádorům.

shiitake-houzevnatec-jedly-strevni-mikroflora

V této studii autoři vytvořili metanolový extrakt a podávali jej krysám. Podávali jim vysoké dávky 500 a 1000 mg/kg, a to denně po dobu dní. Dalším třem skupinám byly podávány nižší dávky, a to 50, 250 a 500 mg, a to denně a 90 dní. V žádné skupině krys nedošlo během podávání extraktu z listů odule k úmrtí krys. Neobjevily se žádné změny v chování ani hmotnosti. Všechny krysy konzumovaly potravu a přijímaly tekutinu stejně jako běžně chované krysy, tj. bez extraktu. Autoři tedy uzavírají tuto část studie s tím, že i vysoké dávky jsou bezpečné, stejně tak i nižší dlouhodobě podávané dávky.

Účinnost byla vyzkoušena na buňkách rakoviny tlustého střeva. V buněčné kultuře se buňky rakoviny rychle množily, ale pokud se přidal extrakt z odule, situace se rychle změnila. U buněk došlo k zastavení množení a také k buněčné smrti u mnohých buněk v kultuře. Extrakt tedy působil cytotoxicky na buňky rakoviny tlustého střeva.

Autory dále zajímalo složení získaného extraktu a zjistili, že nejhojněji jsou v extraktu zastoupeny quercetin, p-kumarová kyselina, procyanidin A a epigalokatechin.

Studií se tedy zjistilo, že dávky, které dokážou zabíjet nádorové buňky, jsou pro živý organismus bezpečné a nijak jej nepoškozují. Tyto výsledky vypadají velice slibně a je tu možnost, že by se mohl na jejich základě vyvinout lék, který by bylo možné podávat také pacientům. Je však ještě potřeba provést mnoho pokusů.

 

Kamsani NEZakaria ZAMd Nasir NL, et al. Safety Assessment of Methanol Extract of Melastoma malabathricum L. Leaves following the Subacute and Subchronic Oral Consumptions in Rats and Its Cytotoxic Effect against the HT29 Cancer Cell Line. Evid Based Complement Alternat Med. 2019 Nov 26;2019:5207958.