Oncomedica
Čeština

Extrakt z vrcholáku pravého proti buňkám rakoviny tlustého střeva

Nádorové buňky mají schopnost stát se rezistentní na podávanou léčbu, tj. přežijí ji bez poškození. Pokud se tento jev objeví, je možné změnit léčbu, což není možné vždy, zvýšit dávku či zkombinovat s jinou terapií. To je však velká zátěž pro pacienta. Hledají se tedy nové látky, které by mohly být účinné proti nádorům. Stále častěji se vědci obracejí k přírodě. Přírodní látky mají často velkou účinnost a zároveň malou toxicitu ke zdravým buňkám. Již víme, že velmi často jsou s úspěchem testovány houby, ale nejen ony. V této studii autoři vytvořili extrakt z vrcholáku pravého, což je mohutný tropický strom. Extrakt použili proti buňkám rakoviny tlustého střeva. Přítomnost extraktu vedla k tomu, že se buňky přestaly množit, ačkoli se předtím množily velmi čile. Navíc se celkový počet buněk v kultuře snížil. Při analýze se odhalilo, že mnohé nádorové buňky podlehly apoptóze, tj. buněčné smrti.

vrcholák

Důležitý byl také fakt, že extrakt také snížil schopnost nádorových buněk migrovat. Je to typická vlastnost nádorových buněk, která jim umožňuje vycestovat, čímž se nádor rozrůstá, a metastazovat. Extrakt mění aktivitu genů, které se na těchto buněčných aktivitách podílejí.

Tato studie na buněčné kultuře ukazuje, že extrakt z vrcholáku pravého by se mohla stát pomocníkem při léčbě nádorových onemocnění.


Shanehbandi D, Zarredar H, Asadi M, Zafari V, et al. Anticancer Impacts of Terminalia catappa Extract on SW480 Colorectal Neoplasm Cell Line. J Gastrointest Cancer 2019 Dec 10.