Oncomedica
Čeština

Furokumarin A z plodu ambroně působí proti buňkám rakoviny plic

V současné době je stále větší snaha hledat možnosti léčby v přírodě, používat přírodní látky. To znamená, že je nutné je testovat, a to nejprve proti samotným nádorovým buňkám in vitro a poté in vivo na zvířecích modelech, pak teprve může dojít ke studiím s pacienty.

svedeni

Slibně se jeví furokumarin A, který autoři studie získali z plodu stromu/keře ambroně, která má domovinu v Severní a Střední Americe, Malé Asii a Číně, ale nyní je rozšířená po celém světě. V tradiční čínské medicíně se plod využívá k léčbě mnoha nemocí, včetně rakoviny.

V této studii autoři využili furokumarin A proti buňkám rakoviny plic, tedy jednoho z nejčastějších nádorových onemocnění. Nádorové buňky byly pěstovány tak, aby prospívaly a chovaly se „přirozeně“, tj. množily se, vytvářely kolonie, migrovaly atd. Přidání furanokumarinu A vedlo k zastavení množení nádorových buněk. U 21,5 % došlo velmi rychle k apoptóze, tj. buněčné smrti, a k oddálené apoptóze došlo u dalších 32,4 % buněk. Počet buněk v buněčné kultuře tedy nestoupal, ale naopak klesal. Tento efekt se projevil již při malé dávce 60 mikro molů/litr. Díky furokumarinu jsou v nádorové buňce spuštěny signální dráhy, které aktivují kroky vedoucí k apoptóze, např. kaspázu 3, a blokují kroky, které apoptózu blokují, např.  Bc-2. Je pravděpodobné, že pokud by byla využita vyšší dávka, byl by účinek výraznější.

Tato studie tedy dokládá, že furokumarin A z plodu ambroně je schopný blokovat množení buněk rakoviny plic a také je zabíjí. Tento poznatek by se dal využít v dalších studiích a pří vývoji léků pro lidi.

Fang HJi H. Furanocoumarin A, A Novel Anticancer Agent on Human Lung Cancer A549 Cells, from Fructus Liquidambaris. Anticancer Agents Med Chem. 2019 Oct 9. doi: 10.2174/1871520619666191010102526.