Oncomedica
Čeština

Imperialin proti nemalobuněčné rakovině plic

Fritillaria cirrhosa D. Don (BFC), řebčík, je rostlina, která patří mezi liliovité a pochází z Číny, kde je také využívána tradiční čínskou medicínou, a to hlavně u plicních nemocí. V této studii autoři testovali, zda tato rostlina, resp. látka v ní obsažená−imperialin, má protinádorové účinky. Imperialin testovali na nemalobuněčném karcinomu plic. Testovali ho jak na rakovinných buňkách, tak myších s tímto nádorem.

řebčík

Pokud byl imperialin přidán k buněčné kultuře, v níž nádorové buňky rakoviny plic prospívaly, dělily se, vytvářely masu, došlo k omezení dělení nádorových buněk a také k jejich zániku. V myším modelu se efekt imperialinu také projevil. Myši, kterým byl imperialin podáván, měly mnohem menší velikost nádoru. Pokud se podávaly liposomové částice s imperialinem (lépe se vstřebávají), nikoli imperialin samotný, nedošlo k téměř žádnému růstu nádoru. U neléčených myší měl objem nádoru i více než 4000 mm3, zatímco u nejúčinnější formy imperialinu nepřekročil objem tumoru 1000 mm3, samotný imperialin udržel velikost nádoru pod 3000 mm3. Došlo k výraznému omezení růstu. Naopak se zvýšila doba přežití myší. Neléčené myši přežily přibližně 18 dní, zatímco ty léčené imperalinem přibližně 27 dní. Přítomnost nádoru je také provázena zánětem, který stav nemocného, v tomto případě myši, zhoršuje. Imperialin také snížil s nádorem související zánět. Navíc se neobjevily žádné vedlejší účinky spojené s podáváním testované látky.

Studií se tedy prokázalo, že imperialin je má protinádorové účinky, a to jak v buněčné kultuře, tak na myším modelu. Je možné předpokládat, že by mohlo být podobného efektu dosaženo také u pacientů.

Lin QQu MPatra HK, et al. Mechanistic and therapeutic study of novel anti-tumor function of natural compound imperialine for treating non-small cell lung cancer. J Ethnopharmacol. 2020 Jan 30;247:112283. doi: 10.1016/j.jep.2019.112283.