Oncomedica
Čeština

Klanopraška a rakovina prsu

Klanopraška (Schisandra) je dřevitá liána, která může dorůst až 10 metrů. Zvládá i velmi nízké teploty a není náročná na půdní živiny. Pochází z Asie, ale v současnosti se pěstuje téměř po celém světě. To je dáno tím, že se ukazuje, že klanopraška, její plody, obsahují biologicky aktivní látky, které mají mnohé účinky, např. antioxidační, imunostimulační, ale také protinádorové.

klanopraška

V této studii autoři zjišťovali, zda si klanopraška, resp. jedna látka z ní ‒ schisandrin A, může být pomocníkem u žen a rakovinou prsu. Zde se jednalo o tzv. triple negativní. Nádorové buňky nenesou na svém povrchu receptory pro estrogen, progesteron ani pro růstový hormon. Jedná se o nejzávažnější typy nádorů prsu, které velmi špatně reagují na léčbu.

K ověření účinnosti schisandrimu A využili autoři buňky nádoru prsu, které vystavili působení schisandrinu.  V druhé části pokusu byl schisandrin A testován na myších, jimž byl nádor implantován.

Pokusy na buňkách prokázaly, že schisandrin A omezuje životaschopnost nádorových buněk, snižuje jejich schopnost dělit se, a navíc je přivádí k apoptóze, tj. buněčné smrti.

Velmi pozitivně dopadl také pokus na myších. U těch, které měly rakoviny, ale nedostávaly schisandrin A, došlo k růstu nádoru. U myší s rakovinou, které dostávaly schisandrin A, došlo k omezení či zastavení růstu triple negativního nádoru.

Studie in vitro (ne buňkách) i in vivo (na myších) tedy ukázaly, že schisandrin A má protinádorové účinky a působí proti buňkách triple negativního karcinomu prsu.

Tato data by mohla sloužit také k využití v klinické praxi, tj. u pacientek s nádorem. 

Xu XRajamanicham VXu S, et al. Schisandrin A inhibits triple negative breast cancer cells by regulating Wnt/ER stress signaling pathway. Biomed Pharmacother. 2019 Apr 29;115:108922. doi: 10.1016/j.biopha.2019.108922