Oncomedica
Čeština

Klinická studie použití Rikkunshita na nechutenství u pacientů s rakovinou plic, kteří podstupují chemoterapii

Pacienti s rakovinou plic, dle typu rakoviny, jsou léčení chemoterapií a využívá se také cis platina. Chemoterapie má sice protinádorové účinky, ale má také velké množství vedlejších účinků. Mezi jeden z nejčastějších je také nevolnost a nechutenství. Přitom je pro pacienty důležité, aby měli dostatečný příjem živin. Lékaři se tedy snaží najít možnosti, jak mírnit negativní dopady chemoterapie. Nejlepší volbou jsou přírodní látky, které tělo nezatěžují tolik jako látky chemické. V této studii byl použit rostlinný přípravek patřící do japonské tradiční medicíny, a to Rikkunshito. Pacienti podstupující chemoterapii cis platinou kvůli rakovině plic byli rozdělení do dvou skupin. Jedna ( 20 pacientů) dostávala 7,5 g/den Rikkunshita a druhá skupina (20 pacientů) nic.

rakovina plic

Byl sledován hlavně vliv přírodní léčby na nechutenství. Zda došlo k nárůstu příjmu potravy, tedy i kalorií. Hodnotila se také hodnota ghrelinu, což je „hormon hladu“, tedy látka, která zvyšuje chuť k jídlu.

Ukázalo se, že podávání Rikkunshita zabránilo snížení chuti k jídlu během chemoterapie. Chuť k jídlu o něco poklesla, ale mnohem méně než u pacientů, které ho neužívali. Měli tedy vyšší kalorický příjem.

Hodnoty ghrelinu poklesly u obou skupin nejprve poklesly, ale u skupiny s Rikkushitem následně opět narostly, ne na původní hodnotu, ale na hodnotu vyšší než u pacientů, kteří přírodní medicínu nedostávali (8,5 fmol/ml u Rikkushita a 7,7 fmol/ml bez Rikk.).

Studií se podařilo ukázat, že přírodní přípravky mohou být dobrým pomocníkem u pacientů, kteří jsou léčení chemoterapií.

 

Yoshiya TMimae TIto M, et al. Prospective, randomized, cross-over pilot study of the effects of Rikkunshito, a Japanese traditional herbal medicine, on anorexia and plasma-acylated ghrelin levels in lung cancer patients undergoing cisplatin-based chemotherapy. Invest New Drugs. 2019 Aug 19. doi: 10.1007/s10637-019-00836-x.