Oncomedica
Čeština

Kombinace klasické a čínské medicíny pro lepší stav pacientů s rakovinou

Pacienti s pokročilou rakovinou tlustého střeva a rekta v metastázemi mají velmi špatnou prognózu. Často se volí již jen léčbě paliativní, tj. úlevná. Někdy se však podaří i takového pacienta vyléčit. Autoři v této studii zjišťovali, jak pomáhá spojení tradiční čínské a západní medicíny.

cinska_medicina

335 pacientů s podobnými dispozicemi, pokročilostí nemoci atd. bylo rozděleno do dvou skupin. Skupina A ‒ 110 pacientů byla léčená také tradiční čínskou medicínou, skupina B ‒ 225 pacientů bylo léčenou pouze standardní schválenou léčbou. Vybrané hodnoty se porovnávaly mezi těmito skupinami, a to např. celkové přežití, doba přežití bez zhoršení nemoci.

Celkové přežití bylo ve skupině A nejčastěji 18 měsíců (medián) a ve skupině B to bylo 16 měsíců. Doba bez postupu nemoci byla u skupiny A nejčastěji 6 měsíců, ve skupině B 5 měsíců. Je vidět, že přidání čínské medicíny může prodloužit oba sledované parametry. Když se autoři podívali hlouběji do skupiny A, zjistili, že nejvíce z přidání čínské medicíny profitují ženy a pacienti s lézemi v pravé polovině střeva. Pokud se porovnávaly výsledky pacientů starších 65 mezi skupinami, opět byla doba celkového přežití delší u lidí ve skupině A.

Ukazuje se tedy, že integrace „východní“ medicíny k západní léčbě může být přínosem a prodloužit život pacientů. Je zde také otázka, na kterou ale tato studie neodpovídá, zda se díky čínské medicíně lidem během posledních měsíců žije lépe, zda zlepšuje kvalitu života. Je to vysoce pravděpodobné.

Zhang, T., He, W., Zi, M. et al. Cohort Study on Prognosis of Patients with Metastatic Colorectal Cancer Treated with Integrated Chinese and Western Medicine. Chin. J. Integr. Med. (2018) 24: 573. https://doi.org/10.1007/s11655-018-2980-0