Oncomedica
Čeština

Konzumace hub jako prevence rakoviny prostaty

Nádorová onemocnění se v populaci vyskytují stále častěji. Existují faktory, které zvyšují riziko vzniku nádoru, např. kouření, vystavení toxickým látkám, znečištění, obezita, UV záření, radiace…, ale také faktory, které mohou působit jako prevence, např. antioxidanty, některé potraviny, pohyb atd.

chaga-a-rakovina-plic-1-00206

U muž je jedním z nejčastějších typů rakovina prostaty. Autoři studie se rozhodli zjistit, zda konzumace hub může působit jako prevence vzniku rakoviny prostata. Ve své studii zkoumali výsledky 36499 mužů ve věku 40−79 let a ti byli sledováni po dobu cca 13,2 let. Zaměřili se na to, zda byl výskyt nádorů nižší u mužů, kteří více konzumovali houby. Muže rozdělili do skupin, v jedné byla konzumace hub 0x týdně, ve druhé 1−2x týdně a ve třetí skupině muži konzumovali houby 3 a vícekrát. Během sledovaného období se objevilo 1204 případů nádoru prostaty. U mužů, kteří nekonzumovali houby byl dán poměr rizik pro vznik rakoviny 1 (vyšší hodnoty, vyšší riziko, nižší, snížení rizika vzniku rakoviny). U mužů, kteří konzumovali houby 1−2x týdně se riziko v porovnání s muži, kteří houby nekonzumovali, snížilo na 0,92, a u mužů, kteří konzumovali houby 3 a vícekrát týdně na 0,83. Tyto výsledky dokládají, že konzumace hub snižuje riziko vzniku rakoviny prostaty, působí tedy jako prevence, obzvláště, pokud jsou houby konzumovány alespoň 3x týdně.

Zhang SSugawara YChen Set al. Mushroom consumption and incident risk of prostate cancer in Japan: A pooled analysis of the Miyagi Cohort Study and the Ohsaki Cohort Study. Int J Cancer. 2019 Sep 4. doi: 10.1002/ijc.32591.