Oncomedica
Čeština

Košťálová zelenina a její protinádorové účinky

Košťálová zelenina jako brokolice, zelí či květák obsahují velmi účinnou látku sulforafan. Tato látka je fytochemikálie patřící mezi isothiokyanáty. Tato látka ovlivňuje fungování mnohých enzymů, čímž zasahuje také do metabolismu a detoxikace. V této studii autoři zjišťovali, zda má sulforafan také protinádorové účinky.

kostalova zelenina

Nejprve se testovaly jeho antioxidační účinky. Volné kyslíkové radikály poškozují buněčné membrány i DNA, tudíž mohou být spouštěčem nádorového bujení. Pokusy prokázaly, že sulforafan volné radikály neutralizuje. Další provedené testy pak odhalily další účinky sulforafanu, když byl přidán k buňkám rakoviny prostaty. U buněk došlo k nastartování procesu apoptózy, tj. buněčné smrti. A to závisle i nezávisle na přítomnosti androgenů, přičemž nádorové buňky prostaty na androgeny reagují zvýšenou aktivitu a dělení. Sulforafan zvýšil aktivitu tumor supresorových genů, tedy těch, které zabraňují buňce, aby se maligně zvrhla, zvýšila se aktivita kaspáz nezbytných pro apoptózu. Došlo naopak je snížení aktivity faktorů, které posilují přepis genů, které podporují životaschopnost nádorových buněk, antiapoptotických bálkoviny a cyklinu D2, který je potřebný pro buněčný cyklus, tj. dělení buněk. Před rozdělením buňky musí buňky zdvojnásobit svou DNA, aby šla půlka do nové buňky. Tomu sulforafan také brání, blokuje syntézu nové DNA. Je toho mnohem více, např. snižuje syntézu survivinu, omezuje deacetylaci histonů. To vše v podstatě znamená, že sulforafan, které je v košťálové zelenině má protinádorové účinky, které byly v této studii ověřena na buňkách rakoviny prostaty.

Pinheiro Ferreira PMRosal Lopes LAde Alencar Carnib LP, et al. Cruciferous Vegetables as Antioxidative, Chemopreventive and Antineoplasic Functional Foods: Preclinical and Clinical evidences of Sulforaphane Against Prostate Cancers. Curr Pharm Des. 2019 Jan 16.