Oncomedica
Čeština

Lykopen

Lykopen patří mezi karotenoidy, což jsou rostlinné pigmenty a dávají rostlinám a jejich plodům žlutou až červenou barvu. Karotenoidy jsou také nositeli aroma. Lykopen je složený ze 40 atomů uhlíku a 56 atomů vodíku a může vytvářet různé typy cis-trans konfigurací a izomerů. Právě izomerní forma udává barvu, tj. trans formy jsou červené, zatímco cis formy dávají spíš oranžovou barvu. Velmi bohaté na lykopen jsou rajčata, ta však musí být tepelně zpracována, např. v kečupu může být kolem 10 mg lykopenu na 100 g kečupu, zatímco v čerstvých rajčatech je ho od 0,88−8 mg lykopenu na 100 g váhy. Navíc tepelné zpracování potraviny s lykopenu zvyšuje jeho vstřebatelnost a využitelnost v organismu. Dojde totiž k narušení buněčných membrán, což umožní uvolnění lykopenu. K lepšímu vstřebávání lykopenu přispávají také tuky. O lykopenu je známé, že má mnoho účinků, např. působí pozitivně na kardiovaskulární systém, ale hlavně působí protirakovinně. Jsou dostupné studie, které dokládají, že pomáhá zlepšit stav při rakovině, ale hlavně je prevencí vzniku rakoviny. To je dáno i tím, že působí antioxidačně. Právě volné radikály jsou totiž silně prorakovinné. Poškozují totiž buněčné membrány i buněčnou DNA.

lykopen

S lykopenem proběhlo mnoho studií, včetně klinických. Na buněčných kulturách, popř. na zvířatech, proběhlo velké množství studií. My se však zaměříme hlavně na ty klinické, pokud jsou výsledky dostupné.

Rakovina prostaty

Preventivní účinky byly doloženy ve studii, které se účastnilo více než 47 tisíc mužů, kteří pili 2 či více sklenic rajčatového džusu a to snížilo riziko vzniku nádoru prostaty, riziko se z normálu, tj. 1, snížilo na 0,77. Může se to zdát málo, ale každé snížení rizika je přínosné. Proběhlo více podobných studií, v další bylo 4770 mužů, kteří trpěli hyperplazii (zvětšením) prostaty. Část dostávala lykopen, část placebo, přičemž se díky lykopenu snížilo riziko vzniku rakoviny o 18 %. Proběhly také klinické studie, které sledovaly efekt lykopenu na rakoviny prostaty. U pacientů se během studie sledovaly hodnoty prostatického specifického antigenu PSA. U 32 pacientů s prostatou, kteří měli vysoké hodnoty PSA a měli podstoupit radikální odstranění prostaty, snížilo podávání lykopenu hodnoty PSA o 20 %. Došlo také k výraznému snížení oxidačního stresu. V jiné studii dostávali pacienti produkty z rajčat a po 8 týdnech došlo ke snížení PSA o 34 %.

V jiné studii bylo 79 pacientů s nádorem prostaty a ti byli zařazení do 3 skupin. V jedné dostávali 30 mg lykopenu denně, druhá skupina dostávala produkty z rajčat + selen, omega3 mastné kyseliny, sojové izoflavony, džus z hroznů a granátových jablek, zelený čaj, třetí běžnou stravu. Toto před zahájením protinádorové léčby. Ukázalo se, že u prvních dvou zmíněných skupin došlo po 3 týdnech ke snížení PSA.

Rakovina prsu a vaječníků

Studie se netýkaly jen mužů, byl testován také preventivní efekt lykopenu na riziko vzniku rakoviny prsu. V jedné se studií vedlo podávání lykopenu ke snížení rizika vzniku rakoviny prstu u žen po menopauze. V jiné studii dostávaly pacientky před menopauzou s vysokým rizikem vzniku rakoviny preparát s lykopenem, díky němu došlo ke snížení faktoru, který by podpořil vznik a růst nádoru insulin-like growth factor o 7 %. Lykopen je také přínosem u žen s rakovinou vaječníků. Snižuje riziko rakoviny z 1 na 0,53. V jedné korejské studii bylo 45 nemocných žen a 135 zdravých a vyšší hladiny lykopenu v krvi snížilo riziko rakoviny.

Rakovina plic

Důležité také je, že lykopen působí obdobně, jako u výše jmenovaných rakovin také na rakovinu plic. Epidemiologické studie dokládají, že užívání lykopenu snižuje riziko plicních nádorů. Navíc studie dokládají, že lykopen pomáhá zvyšovat účinnost protinádorové terapie.

Rakovina trávicího traktu

Ve studiích s pacienty s rakovinou konečníku a tlustého střeva byl také zachycen pozitivní vliv lykopenu. U 3182 pacientů s rakovinou byly vyšší hodnoty lykopenu v krvi spojené se snížením úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva. V jiné studii bylo 40 mužů a 31 žen ve vysokém riziku rozvoje rakoviny tlustého střeva. Tito dostávali preparát se 30 mg lykopenu. Vlivem podávání preparátu došlo ke zvýšení bílkoviny, která váže již výše zmíněný růstový faktor, jehož vysoké hladiny jsou spojené se vznikem a růstem nádoru. Pokud je vyvázán na bílkovinu, nemůže působit na buňky a zvýšit riziko rakoviny. V jiné studii se podařilo zjistit, že lykopen u pacientů snižuje i hodnoty růstového faktoru.

Krom nádorů střeva je dalším orgánem zatíženým rakovinou také žaludek. Výsledky s podávání lykopenu jsou opět pozitivní.

Proběhlo také pár studií, které sledovaly, zda lykopen působí i na rakovinu slinivky. V jedné z provedených studií, proběhla v Kanadě, bylo 462 nemocných a 4721 lidí, příjem lykopenu byl spojený se snížením rizika rakoviny slinivky, výchozí riziko 1 bylo snížené na 0,69.

V pokusech na buňkách rakoviny slinivky se také ukázalo, že lykopen navozuje jejich smrt, tj. apoptózu.

Story EN, Kopec RE, Schwartz SJ, Harris GK. An update on the health effects of tomato lycopene. Annu Rev Food Sci Technol. 2010;1:189–210. doi:10.1146/annurev.food.102308.124120
Rowles JL 3rdRanard KMSmith JWAn RErdman JW Jr. Increased dietary and circulating lycopene are associated with reduced prostate cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2017 Dec;20(4):361-377. doi: 10.1038/pcan.2017.25.
Jeong YLim JWKim H. Lycopene Inhibits Reactive Oxygen Species-Mediated NF-κB Signaling and Induces Apoptosis in Pancreatic Cancer Cells. Nutrients. 2019 Apr 1;11(4). pii: E762. doi: 10.3390/nu11040762.
Jiang X, Wu H, Zhao W, et al. Lycopene improves the efficiency of anti-PD-1 therapy via activating IFN signaling of lung cancer cells. Cancer Cell Int. 2019;19:68. Published 2019 Mar 21. doi:10.1186/s12935-019-0789-y
Jiang LN, Liu YB, Li BH. Lycopene exerts anti-inflammatory effect to inhibit prostate cancer progression [published online ahead of print, 2018 Sep 7]. Asian J Androl. 2018;21(1):80–85. doi:10.4103/aja.aja_70_18
Juergen G Erhardt, Christoph Meisner, J Christian Bode, Christiane Bode, Lycopene, β-carotene, and colorectal adenomas, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 78, Issue 6, December 2003, Pages 1219–1224, https://doi.org/10.1093/ajcn/78.6.1219
Palozza P, Simone RE, Catalano A, Mele MC. Tomato lycopene and lung cancer prevention: from experimental to human studies. Cancers (Basel). 2011;3(2):2333–2357. Published 2011 May 11. doi:10.3390/cancers3022333
van Breemen RB, Sharifi R, Viana M, et al. Antioxidant effects of lycopene in African American men with prostate cancer or benign prostate hyperplasia: a randomized, controlled trial. Cancer Prev Res (Phila). 2011;4(5):711–718. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-10-0288
Kim MJ, Kim H. Anticancer Effect of Lycopene in Gastric Carcinogenesis. J Cancer Prev. 2015;20(2):92–96. doi:10.15430/JCP.2015.20.2.92
Ko EY, Moon A. Natural Products for Chemoprevention of Breast Cancer. J Cancer Prev. 2015;20(4):223–231. doi:10.15430/JCP.2015.20.4.223
Martí R, Roselló S, Cebolla-Cornejo J. Tomato as a Source of Carotenoids and Polyphenols Targeted to Cancer Prevention. Cancers (Basel). 2016;8(6):58. Published 2016 Jun 20. doi:10.3390/cancers8060058
Paur ILilleby WBøhn SK, et al. Tomato-based randomized controlled trial in prostate cancer patients: Effect on PSA. Clin Nutr. 2017 Jun;36(3):672-679. doi: 10.1016/j.clnu.2016.06.014. Epub 2016 Jun 30.