Oncomedica
Čeština

Měsíček rolní ničí rakovinné buňky rakoviny prsu

Měsíček rolní (Calendula officinalis) je příbuzný známějšího měsíčku lékařského. Patří mezi hvězdnicovité. Můžeme ho najít na pastvinách, loukách atd. Kvete žlutě, a to v době mezi květnem a srpnem. Květina dorůstá výšky 10−30 cm. Měsíček se využívá v herbální medicíně mnoha národů, a to jak květy, tak listy a stonek.

měsíček rolní

V této studii autoři využili z rostliny získané extrakty (hexanový, chloroformový, metanolový…) proti buňkám rakoviny prsu. Rakovina prstu je nejčastějším typem rakoviny u žen. Postihuje stále mladší ženy, ale díky informovanosti a prevenci se většina nádorů zachytí v časných stadiích, která jsou dobře vyléčitelné. Jsou však typy nádorů, které jsou agresivní, nebo se na nádor přijde pozdně a prognóza pacienty se výrazně zhorší, nezávisle na typu léčby. Protinádorová léčba má mnoho vážných nežádoucích účinků, proto se hledají šetrnější možnosti léčby.

Extrakty byly přidány k buněčným kulturám z buněk rakoviny prsu. Jednalo se o dva odlišné typy rakoviny (vysoce agresivní typ MDA-MB-231 a nemetastazující typ MCF-7).

Určovala se minimální koncentrace, která omezí množení buněk minimálně o 50 %. Ukázalo se, že stačí velmi malá koncentrace, a to mikro litry 78 a 70 µg/ml. Měsíček je tedy velmi účinný. Autory také zajímalo, jak měsíček na buňky působí. Zjistili, že v přítomnosti měsíčku dochází ke smrštění buňky, jejímu uvolnění (nádorové buňky se snadno přichytí k podkladu a k sobě zároveň a vytváří masu), rozpadu jádra a poškození DNA, což vedlo ke smrti buňky apoptózou. Etanolový a acetátový extrakt také výrazně omezoval schopnost nádorových buněk migrovat. Díky schopnosti migrace se nádory rozrůstají do okolí a metastazují.

Výsledky jednoznačně prokázaly, že měsíček je i v malých dávkách účinný proti buňkám rakoviny prsu. Toho by mohlo být využito také v klinické praxi, muselo by však dojít k pokusům na zvířatech a pak i klinickým studiím.

Abutaha NNasr FAMohammed AZ, et al. Calendula arvensis L. as an anti-cancer agent against breast cancer cell lines. Mol Biol Rep. 2019 Apr;46(2):2187-2196.