Oncomedica
Čeština

Látka obsažená v propolisu působí proti buňkám rakoviny jater.

Nádory jater se nejčastěji vytváří na podkladě poškození jater, tj. u lidí s cirhózou jater, infekčními chronickými žloutenkami atd.  Jaterní karcinomy se léčí hlavně resekcí a chemoterapií, které může být cévním systémem dovedena přímo do jater. Možností je také transplantace.

játro

Je známé, že nádorové buňky se chovají tak, aby se chránily před imunitním systémem, který má potenciál je zabíjet.  Nádorové buňky tedy vytváří v oblasti nádoru prostředí, které imunitní odpověď tlumí, působí imunosupresivně. Navíc mohou způsobit to, že imunitní buňky produkují látky, které dále podporují růst nádoru.  Je tedy důležité toto tlumení zlomit.

Zdá se, že takto může fungovat látka z kubánského propolisu nemoroson.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z nádorových buněk a médiem, v němž byly nádorové buňky, ovlivnili imunitní buňky monocyty. Ty se proměnily v aktivní imunitní buňky makrofágy, které ve vyšší míře produkovaly enzymy, které štěpí mezibuněčnou hmotu. Díky tomuto rozštěpení mohou nádorové buňky snadněji vycestovat a šířit se do okolí. Pokud je mezibuněčná hmota neporušená, jen těžko jí nádorové buňka proniká. To se ukázalo v pokusu s nádorovými buňkami, makrofágy skutečně urychlily růst nádoru.

To se ovšem změnilo, pokud byla přidána látka z propolisu nemoroson. Díky němu se omezila schopnost nádorových buněk vytvářet kompaktní hmotu, tj. formování kolonie, a také výrazně snížil schopnost nádorových buněk migrovat. Tedy omezil růst nádoru i jeho schopnost metastazovat. Navíc se ukázalo, že složka propolisu u 80 % nádorových buněk zablokovala buněčný cyklus, tj. buňky se přestaly množit.

Studie tedy prokázala, že nádor může využít imunitní buňky ve svůj prospěch, ale složka propolisu tento účinek může zrušit a vést k potlačení růstu a šíření nádoru.

Frión-Herrera YGabbia DCuesta-Rubio O, et al. Nemorosone inhibits the proliferation and migration of hepatocellular carcinoma cells. Life Sci. 2019 Aug 30:116817. doi: 10.1016/j.lfs.2019.116817.