Oncomedica
Čeština

Piperin proti buňkám melanomu

Piperin je alkaloid, který se nachází v černém pepři (Piper nigrum). Nejčastěji se používá v kombinaci s kurkuminem, ale i sám o sobě má mnoho léčebných účinků. V této studii autoři zjišťovali, zda dokáže ničit buňky melanomu. Melanom je zhoubný nádor pokožky. Jedná se o agresivní, časně metastazující typ nádoru, jehož hlavním rizikovým faktorem je UV záření.

Young woman lookimg at birthmark on her back, skin. Checking benign moles

Nejprve byla připravena buněčná kultura z buněk melanomu, ke které se přidával piperin. V přítomnosti piperinu se melanomové buňky přestaly množit, a navíc mnohé z nich podlehly apoptóze, tj. buněčné smrti.

V druhé fázi, po potvrzení účinků in vitro na buněčné kultuře, se provedl pokus na myších. Ty trpěly melanomem (byl jim implantován lidský melanom) a dostávaly po 4 týdny piperin nebo nic. U myší, které dostávaly piperin došlo k omezení růstu nádoru, což se u myší neléčených nestalo a nádor dále rostl.

Navíc se ukázalo, že piperin zvířatům nijak neškodil. Dobře jej snášela a nevyskytly se nežádoucí reakce.

Studií se tedy prokázalo, že piperin má protimelanomové účinky. Dokáže omezit dělení buněk, ničit je, a tím potlačit i růst nádoru.

Toho by mohlo být využito také v klinické praxi u pacientů s melanomem.

Yoo ESChoo GSKim SH, et al. Antitumor and Apoptosis-inducing Effects of Piperine on Human Melanoma Cells. Anticancer Res. 2019 Apr;39(4):1883-1892. doi: 10.21873/anticanres.13296.