Oncomedica
Čeština

Polyfiliny zvyšují citlivost malobuněčného karcinomu plic na léčbu

Rostlina Paris polyphylla (je blízká příbuzná vranímu oku) pochází z oblasti střední a východní Asii a je součástí bylinných směsí v tradiční čínské medicíně, kde se předepisuje při obtížích, jako jsou např. různé infekce, krvácení, imunitní nemoci či nádorová onemocnnění. Vědci zjistili, že významnou složkou oddenku této rostliny jsou polyfyliny, a to hlavně polyfilin I a VII. Jejich protinádorové účinky zkoušeli v této studii, a to na malobuněčném karcinomu plic. Tento karcinom většinou není možné řešit chirurgicky, nejčastěji se nasazuje chemoterapie, ale i na ni mohou být nádorové buňky málo citlivé a chemoterapeutikum je nemusí zabíjet, přitom vyšší dávky už není možné nasadit. Lékem, na který bývá špatná odpověď, je např. cisplatina. Ta selhává hlavně u pokročilých karcinomů. Autoři se snažili zjistit, zda je možné pomocí polyfilinů zvýšit účinnost ciplatiny, tj. zda je možné zcitlivět nádorové buňky na toto chemoterapeutikum. Nejprve zjistili, že nádorové buňky nereagující na léčbu výrazně produkují fosfatázu 2A, takže pokud k tomu dojde, má pacient špatnou prognózu. Nádor je agresivní a metastazuje. K takovým nádorovým buňkám byly přidány polyfyliny. V přítomnosti se jinak vysoce se dělící buňky karcinomu plic přestaly dělit, buněk v kultuře nepřibývalo. Dále se ukázalo, že pokud jsou přidány k buňkám polyfyliny a cisplatina, dochází ke zvýšení účinnosti cisplatiny. Buňky na ni reagují a dochází k jejich zániku. U těchto buněk se také výrazně snižuje tvorba fosfatázy A2, která je činí více agresivní a aktivuje signální dráhy, které posilují dělení buněk a zvyšují jejich schopnost přežít a odolávat léčbě.

Paris quadrifolia

Polyfyliny tedy samy o sobě působí negativně na nádorové buňky malobuněčného karcinomu plic, a navíc posilují účinky cisplatiny na tyto buňky, byť předtím na léčbu neodpovídaly. To je dáno hlavně tím, že sníží aktivitu signálních drah, kterými je posilovány buněčné funkce.

Těchto výsledků by mohlo být využito také v klinické praxi a kombinovat polyfyliny s chemoterapeutickou léčbou.

Feng FCheng PWang CWang YWang W. Polyphyllin I and VII potentiate the chemosensitivity of A549/DDP cells to cisplatin by enhancing apoptosis, reversing EMT and suppressing the CIP2A/AKT/mTOR signaling axis. Oncol Lett. 2019 Nov;18(5):5428-5436. doi: 10.3892/ol.2019.10895.