Oncomedica
Čeština

„Předstudie“ účinnosti Antropodia cinnamomea v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilou rakovinou

Antrodia cinnamomea patří do stejné skupiny hub jako Coriolus. A i ona má dle všeho protinádorové účinky, které se prokazují také v klinických studiích. Jedné z nich se účastnilo 37 pacientů s pokročilým nádorem, jednalo se karcinom plic, žaludku, jater, prsu, tlustého střeva. Část pacientů (20) byla léčená chemoterapií a druhá část pacientů dostávala k chemoterapii také houbu Antrodia cinnamomea (17), dostávaly 20 ml extraktu 2x denně. Autoři se zaměřili hlavně na hodnocení délky života, získání kontroly nad nemocí a kvalitu života.

pacient

U těchto velmi vážně nemocných pacientů byla doba přežití 5,4 měsíce u těch, kteří užívali extrakt, a 5 měsíců u těch, kteří měli placebo. Také se u nich mírně zlepšila kontrola nemoci a 4 z pacientů zemřeli na nádor, zatímco ve skupině s placebem zemřelo 8 pacientů z důvodu nádorů. Pacienti dále vyplňovaly dotazníky kvality života a ukázalo se, že užívání houby vedlo ke zlepšení kvality spánku, což celkově zvýšilo pohodu nemocných.

Výsledky nejsou sice výrazné, což je dáno hlavně malým počtem pacientů a pokročilostí nemoci, ale dávají tušit, že i tato houba, jako jiné medicinální houby, má protinádorový potenciál. 

Tsai MY, Hung YC, Chen YH, et al. A preliminary randomised controlled study of short-term Antrodia cinnamomea treatment combined with chemotherapy for patients with advanced cancer. BMC Complement Altern Med. 2016;16(1):322. Published 2016 Aug 26. doi:10.1186/s12906-016-1312-9