Oncomedica
Čeština

PŘÍPADOVÁ STUDIE POUŽITÍ EXTRAKTU ZE JMELÍ U PACIENTY S POKROČILÝM KARCINOMEM VAJEČNÍKŮ

Jmelí (Vicsum, mistletoe) je známé hlavně jako dekorace během vánočních svátků. Jedná se o poloparazitickou rostlinu, která vytváří na svém hostiteli typické větvičkovité trsy. Hostitelskými rostlinami jsem hlavně listnaté stromy. Jmelí však není jen dekorací, ale po staletí je také součástí herbální medicíny. Již v období antiky bylo jmelí populární, byť se používalo hlavně zevně. Jmelí obsahuje velké množství látek a studie zjistily, že dokáže posilovat imunitní systém, a co je důležité, také ničit nádorové buňky, zpomaluje růst nádorů, může je i zmenšit.

 
jmelí_cancer
 

Zde se setkáváme s případovou studií, kdy se pacientce s rakovinou vaječníků dlouhodobě podával extrakt ze jmelí. Jednalo se 47letou ženu ve stadiu IVB (tedy vysoce pokročilém), která prodělala léčbu ‒ nejprve zmenšení nádoru chirurgicky, poté dva typy chemoterapií. Její typ nádoru nebyl citlivý na platinová chemoterapeutika.  Další chemoterapii pacientka přerušila, neboť došlo k vážným komplikacím, sepsi a selhání ledvin, což ji přímo ohrožovalo na životě. Jako další léčbu dostala extrakt ze jmelí. U pacientky došlo ke zlepšení stavu, zastavil se růst nádoru a také zastavilo zhoršování ascitu způsobeného nádorem. Jedná se o stav, kdy se v břišní dutině tvoří tekutina vinou přítomnosti nádoru. Toto zlepšení se udrželo 42 měsíců od diagnostikování a 24 měsíců od posledního relapsu.

Z výsledků této pacientky je tedy možné odvodit, že podávání extraktu ze jmelí může mít pro pacientky poměrně značný pozitivní přínos. Může dojít k dlouhodobější stabilizaci stavu.  Pacientka neudávala, že by během léčby pociťovala nějaké vážnější nežádoucí účinky.

Hwang WYKang MHLee SKYeom JSJung MH. Prolonged stabilization of platinum-refractory ovarian cancer in a single patient undergoing long-term Mistletoe extract treatment: Case report. Medicine (Baltimore). 2019 Feb;98(8):e14536. doi: 10.1097/MD.0000000000014536.