Oncomedica
Čeština

Quercetin zabíjí buňky rakoviny plic

Quercetin je rostlinný flavonol, který patří mezi polyfenolové flavonoidy. Je přítomen v mnoha druzích ovoce, zeleniny a obilovin. Je velmi silným anatioxidantem a má i mnoho dalších účinků. Ukazuje se, že může působit i protinádorově. V této studii autoři hodnotili účinnost quercetinu v čínské bylinné směsi Yang-Yin-Qing-Fei-Tang (YYQFT). Tato bylinná směs se běžně využívá k léčbě plicních nemocí, např. rozedmě, zánětech plic atd.

Quercetin

Nádory plic jsou v současné době stále častější. Existují hlavní dva typy nádorů – velkobuněčné a malobuněčné. Ty malobuněčné bývají hůře léčitelné, často je není možné odoperovat, navíc produkují i různé působky, které mají i hormonální aktivitu. Malobuněčný karcinom se léčí hlavně pomocí chemoterapie.

Byla vytvořena kultura z buněk malobuněčného karcinomu plic tak, aby se buňky množily, prospívaly. K buňkám se pak přidala YYQFT, autoři předem potvrdili, že obsahuje vysoké množství quercetinu. Buňky v přítomnosti bylinné směsi začaly strádat. Došlo k úmrtí nádorových buněk, neboť quercetin spustil proces, které vede k apoptóze, tj. buněčné smrti. Tento proces byl spuštěn díky tomu, že quercetin podpořil aktivitu bílkovin, které jsou zapojené do apoptózy, tj. Bax, a naopak omezil účinnost bílkovin Bcl-2, které působí proti apoptóze.

YYQFT byl také podáván myším, jimž byl implantován (vpraven do těla) malobuněčný karcinom plic. Byla podávána dávka 200 mikrogramů/mililitr. I tato malá dávka vedlo k tomu, že došlo ke zmenšení nádoru bez toho, aby se měnila hmotnost myší. Myši s nádorem, které nedostávaly YYQFT, ztrácely na hmotnosti a nádor se zvětšoval.

Pokusy se podařilo potvrdit, že bylinná směs YYQFT, jejíž důležitou součástí je quercetin, působí protinádorově proti malobuněčnému karcinomu plic.

Li HTan LZhang JW, et al.  Quercetin is the Active Component of Yang-Yin-Qing-Fei-Tang to Induce Apoptosis in Non-Small Cell Lung Cancer. Am J Chin Med. 2019;47(4):879-893. doi: 10.1142/S0192415X19500460.