Oncomedica
Čeština

Řeřicha a leukémie

Řeřicha setá je u nás velmi dobře známá bylinka, které se běžně pěstuje i v květináčích pro domácí využití. Krom výborné pikantní chuti je také plná látek, které pozitivně ovlivňují zdraví. Ukazuje se, že alkaloidy z řeřichy mají také protirakovinné účinky.

rericha

Autoři studie si pro ověření protirakovinných účinků vybrali leukémii. Jedná se o rakovinu krve, tj. dochází k mutaci v lymfocytech, které se pak nadměrně množí, ale neplní svou funkci, naopak je potlačena tvorba zdravých lymfocytů a ostatních krevních buněk.

Byl určován toxický efekt řeřichových alkaloidů jak na leukemické buňky, tak na zdravé imunitní buňky.

řeřichy byly izolovány např. beznyl izothiokyanát, 2-etoxy-4H-3,1-benzoxazin-4-on, 1,4-diaminoanthraquinon atd.

V přítomnosti alkaloidů došlo ke smrti leukemických buněk, smrtící koncentrace, která zabila 50 % všech buněk v kultuře, byla 75.25µg/ml, takže velmi nízká. U buněk došlo k poškození DNA, došlo ke zlomům v řetězcích DNA, tj. k fragmentaci, což také vedlo k aktivaci kaspáz a spuštění apoptózy, tj. buněčné smrti. Krom toho byly poškozeny také mitochondrie, bez nich nemůže buňka existuje, jelikož jsou producenty energie, ze které buňka žije. Poškození mitochondrií také končí smrtí buňky. Zatímco leukemické buňky v přítomnosti řeřichových alkaloidů umíraly, zdravé imunitní buňky nebyly řeřichou nijak ovlivněny. Alkaloidy pro ně nebyly toxické, a to ani v dávce 1,6x vyšší než ta, která zabíjí leukemické buňky.

Bylo by tedy možné zabíjet nádorové buňky bez ohrožení zdravých buněk. Toho by se mohlo využít také v klinické praxi u pacientů. Je však potřeba provést více studií a vytvořit preparát.

Basaiyye SSKashyap SKrishnamurthi KSivanesan S. Induction of apoptosis in leukemic cells by the alkaloid extract of garden cress (Lepidium sativum L.). J Integr Med. 2019 May;17(3):221-228. doi: 10.1016/j.joim.2019.03.004.