Oncomedica
Čeština

Rooibos proti agresivní a na léčbu odolné rakovině prostaty

Rooibos je známý jako nápoj, čaj, připravovaný z čajovce kapského. V Japonsku je nazýván čajem dlouhověkosti. Dle studií má mnoho pozitivních účinků na zdraví a patří sem i ty protinádorové.

rooibos

V této studii autoři testovali účinky rooibosu na rakovinu prostaty, na typ, který nereaguje na hormonální terapii a metastazuje. Na tento druh příliš nezabírá ani chemoterapie, která spíš jen prodlouží život pacienta. Je tedy nutné najít další léčebné možnosti. Byl vytvořen extrakt z rooibosu, jehož účinnost byla ověřena v předešlých studiích na rakovině kůže či jícnu.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z rezistentních nádorových buněk a přidali k nim extrakt z rooibosu, který obsahoval vysoký podíl flavonoidu aspalathinu. Tyto na hormonální a chemoterapii nereagující buňky na přítomnost extraktu reagovaly. Došlo k zamezení jejich dělení, tedy i množení. Extrakt zastavil buněčný cyklus, jímž musí buňka před rozdělením projít. Při nejvyšší podávané dávce 100 mikrogramů na mililitr se množení téměř zastavilo. Také se snížilo přežití nádorových buněk v buněčné kultuře. Mnoho buněk zemřelo, neboť se v nich spustil proces, který končí buněčnou smrtí, tj. apoptóza.

Jelikož tento pokus na buňkách dopadl takto slibně, rozhodli se vědci pokračovat v pokusech na zvířatech, jimž byl implantován nádor. Části myší s nádorem se podával extrakt 400 mg/kg. U těchto zvířat došlo k omezení růstu nádoru, popř. jeho zmenšení. Toto je velmi důležité zjištění, jelikož by mohlo pomoci mnoha pacientům, kteří trpí agresivním a velmi špatně léčitelným typem rakoviny prostaty.

Huang SHTseng JCLin CY, et al. Rooibos suppresses proliferation of castration-resistant prostate cancer cells via inhibition of Akt signaling. Phytomedicine. 2019 Aug 8;64:153068. doi: 10.1016/j.phymed.2019.153068.