Oncomedica
Čeština

Šafrán pravý (Crocus sativa)

Šafrán pravý (Crocus sativa) je známý též pod lidovým označením krokus. Krokusy spadají pod čeleď kosatcovité do rodu Crocus. Stejně jako jiné kosatce tvoří šafrán podzemní hlízu, z níž vyrůstá. Tvoří trávovité listy, ale hlavní jsou květy. Ty bývají výrazné, velké a fialové. Vprostřed nich se nachází oranžová čnělka, která se využívá jako koření. To nejdražší na světě. Na kilo koření je nutné nasušit i 100000 květů. Koření se využívá v kuchyni, ale také jako přírodní barvivo. Krom toho obsahuje také látky, které mají mnoho léčebných účinků, včetně těch protirakovinných. Nejznámějšími složkami jsou bezesporu alfa-crocin, picrocrotin, crocetin atd.

šafrán

Se šafránem bylo provedeno velké množství studií, které potvrdily protinádorové účinky. Je doloženo, že šafrán omezuje růst nádorů, působí preventivně před vznikem rakoviny atd.

Při pokusech na nádorových buňkách se odhalilo, že přítomnost šafránu zastavuje jejich dělení, nádorových buněk nepřibývá. Dokáže u nich dokonce spustit proces, který končí smrtí buňky, nikoli však té zdravé. U nádorových buněk aktivuje enzymy – kaspázy, aktivuje faktory podporující apoptózu a blokuje ty, které buňku před apoptózou (buněčnou smrtí) chrání. To se potvrdilo na buňkách rakoviny prsu, jater, prostaty, plic, tlustého střeva, glioblastomu, žaludku, leukémie atd.

Proběhlo také mnoho studií na zvířecích modelech, kdy podávání šafránu zvířatům s nádory zpomaluje růst nádorů a prodlužuje zvířatům život, např. v případě lymfomu.

Další pokusy přinesly důkazy o tom, že šafrán také omezuje metastazování melanomu. U myší s melanomem, který velmi časně metastazuje, se podával crocin, což vedlo k posílení imunitní odpovědi a výraznému omezení vzniku metastáz, a to až o 85 %.

Vědci též testovali šafrán u myší s velmi agresivní rakovinou slinivky. Těmto myším byl injikován nádor crocetin jim začal být podáván ve chvíli, kdy byl nádor hmatný. Došlo k redukci velikosti nádoru, snížilo se množení nádorových buněk, navíc umíraly.

Bylo také zjištěno, že obnovuje citlivost nádorových buněk k chemoterapii, zvyšuje chemosensitivitu, např. leukemických buněk, např. buněk rakoviny vaječníků či jater. Navíc působí společně s léčbou, tj. posiluje její účinky.

Šafrán působí také preventivně, omezuje oxidační stres, čímž snižuje riziko maligního zvratu.

Neméně důležité je to, že šafrán mírní negativní dopady protinádorové terapie. Bylo zjištěno, že chrání srdce před kardiotoxicitou doxorubicinu.

 • Liu TTian LFu XWei LLi JWang T. Saffron inhibits the proliferation of hepatocellular carcinoma via inducing cell apoptosis. Panminerva Med. 2019 Jan 17. doi: 10.23736/S0031-0808.18.03561-9.
 • Moradzadeh MKalani MRAvan A. The antileukemic effects of saffron (Crocus sativus L.) and its related molecular targets: A mini review. J Cell Biochem. 2019 Apr;120(4):4732-4738. doi: 10.1002/jcb.27525.
 • Kim BPark B. Saffron carotenoids inhibit STAT3 activation and promote apoptotic progression in IL-6-stimulated liver cancer cells. Oncol Rep. 2018 Apr;39(4):1883-1891. doi: 10.3892/or.2018.6232.
 • Patel SSarwat MKhan TH.
 • Mechanism behind the anti-tumour potential of saffron (Crocus sativus L.): The molecular perspective. Crit Rev Oncol Hematol. 2017 Jul;115:27-35. doi: 10.1016/j.critrevonc.2017.04.010.
 • Das I, Chakrabarty R.N, Das S. Saffron can prevent chemically induced skin carcinogenesis in Swiss albino mice. Asian Pac J Cancer Prev. 2004;5:70–6.
 • Abdullaev F. Crocus sativus against cancer. Arch Med Res. 2003;34:354.
 • Das I, Das S, Saha T. Saffron suppresses oxidative stress in DMBA-induced skin carcinoma: A histopathological study. Acta Histochem. 2010;112:317–27.
 • Aung H.H, Wang C.Z, Ni M, editors. Crocin from Crocus sativus possesses significant anti-proliferation effects on human colorectal cancer cells. Exp Oncol. 2007;29:175–80. 
 • Bakshi H.A, Sam S, Feroz A, Ravesh Z, Shah G.A, Sharma M. Crocin from Kashmiri saffron (Crocus sativus) induces in vitro and in vivo xenograft growth inhibition of Dalton's lymphoma (DLA) in mice. Asian Pac J Cancer Prev. 2009;10:887–90. 
 • Dhar A, Mehta S, Dhar G, editors. Crocetin inhibits pancreatic cancer cell proliferation and tumor progression in a xenograft mouse model. Mol Cancer Ther. 2009;8:315–23.
 • Mousavi S.H, Tavakkol-Afshari J, Brook A, Jafari-Anarkooli I. Role of caspases and Bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cells. Food Chem Toxicol. 2009;47:1909–13.
 • Bakshi HA, Hakkim FL, Sam S, Javid F, Rashan L. Dietary Crocin Reverses Melanoma Metastasis[published online ahead of print, ]. J Biomed Res. 2018;32(1):39–50. doi:10.7555/JBR.31.20160120
 • Hire RR, Srivastava S, Davis MB, Kumar Konreddy A, Panda D. Antiproliferative Activity of Crocin Involves Targeting of Microtubules in Breast Cancer Cells. Sci Rep. 2017;7:44984. Published 2017 Mar 24. doi:10.1038/srep44984
 • Khorasanchi ZShafiee MKermanshahi FKhazaei M, et al. Crocus sativus a natural food coloring and flavoring has potent anti-tumor properties. Phytomedicine. 2018 Apr 1;43:21-27. doi: 10.1016/j.phymed.2018.03.041. 
 • Li S, Shen XY, Ouyang T, Qu Y, Luo T, Wang HQ. Synergistic anticancer effect of combined crocetin and cisplatin on KYSE-150 cells via p53/p21 pathway. Cancer Cell Int. 2017;17:98. Published 2017 Oct 30. doi:10.1186/s12935-017-0468-9
 • Mahdizadeh S, Karimi G, Behravan J, Arabzadeh S, Lage H, Kalalinia F. Crocin suppresses multidrug resistance in MRP overexpressing ovarian cancer cell line. Daru. 2016;24(1):17. Published 2016 Jun 24. doi:10.1186/s40199-016-0155-8.
 • Bhandari PR. Crocus sativus L. (saffron) for cancer chemoprevention: A mini review. J Tradit Complement Med. 2015;5(2):81-7. Published 2015 Jan 28. doi:10.1016/j.jtcme.2014.10.009