Oncomedica
Čeština

Selen a česnek snižuje riziko vzniku rakoviny žaludku

Rakovina žaludku může být dlouho němá, nemá žádné velké příznaky a při jejím zjištění může být již velmi pokročilá. Na vzniku nádoru se podílí i bakterie Helicobacter pylori, která je také ve velké části případů zodpovědná za vznik žaludečních vředů.

rakovina

V jedné klinické studii autoři sledovali, zda léčba H. pylori, podávání vitamínů a česneku může být prevencí z vniku rakoviny žaludku. Studie se účastnilo 3365 osob, u všech bylo vysoké riziko, že dojde k vzniku rakoviny žaludku. Z 3365 osob mělo 2258 infekci H. pylori. Lidé byli rozděleni do dvou skupin, první dostávala placebo a další byly léčené na H. pylori, dostávaly vitamíny, minerály (vitamín C, E, selen) nebo česnekový preparát. Osoby, které neměly infekci, byly také rozděleny do dvou skupin, jedna dostávala placebo, druhá vitamíny, minerály a česnek. Dobrovolníci byli léčení 7,3 roku potravními doplňky, vybraná část 2 týdny antibiotiky, a sledování minimálně 22 let.

Sledoval se výskyt nádorů u osob zařazených do studie. A to tak, že podstupovali gastroskopii.

Během sledovacího období se objevilo 151 případů rakoviny žaludku a 94 lidí na ni také zemřelo. Ukázalo se, že u osob s H. pylori měla léčba jednoznačně ochranný vliv, a to i 22 let po ukončení podávání. Dále velmi pozitivně působila kombinace vitamínů se selenem i extrakt z česneku. Mezi případy s rakovinou bylo méně těch, kteří dostávali léčbu, než těch s placebem. Stejně tak bylo nižší riziko úmrtí, pokud onemocněla osobě, která nedostávala placebo, tj. užívala potravní doplňky a antibiotika.

Jelikož se jedná o velmi dlouhou studii, sledování více než 22 let, a účastnilo se jí velké množství osob, autoři se domnívají, že je možné říci, že přeléčení H. pylori a také podávání vitamínů, selenu a česneku snižuje riziko vzniku rakoviny žaludku a také výskyt úmrtí na ni, pokud už se vyskytne.

Li WQZhang JYMa JL, et al.Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. BMJ. 2019 Sep 11;366:l5016. doi: 10.1136/bmj.l5016.