Oncomedica
Čeština

Silymarin může pomoci během léčby rakoviny, omezuje radiotermatitidu

Silymarin je směs látek, antioxidačních flavonoidů, které se nacházejí v ostropestřci mariánském, které je známý hlavně svým pozitivním vlivem na játra. To však není jediný účinek, který se v ostropestřci, potažmo silymarinu skrývá.

ostropestřec

Jelikož pacientů s nádorovými onemocněními stále přibývá, jsou prováděny studie s různými přírodními látkami, z hub, řas i bylin a hledají se takové, které by mohly pacientům pomoci. Nejen se zvýšením účinnosti léčby, ale také se snížením komplikací, které s léčbou souvisí. Po radioterapii, tj. po ozařování, může reagovat pokožka výrazným bolestivým zánětem, radiodermatitidou. Je snaha nějak tento negativní dopad radioterapie zmírnit. Autoři vytvořili studii, do níž zařadili pacientky s rakovinou prsu. Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou studií s využitím placeba, tj. pacientky byly do skupin rozděleny náhodně, ony ani personál nevěděli, zda berou lék nebo neúčinnou látku placebo. Část pacientek tedy dostávala 1% silymarinový gel, který si nanášely na ozařované oblasti, druhá skupina dostala gel bez účinné látky. Kůži si natíraly 1x denně během léčby ozařováním, tj. 5 týdnů. Hodnotila se vážnost radiodermatitidy dle standardizované stupnice, dle přesně daných mezinárodních kritérií. U pacientek, které si na kůži nanášely gel se silymarinem byly hodnoty skóre nižší, tj. čím nižší, tím mírnější poškození než u pacientek s gelem bez účinné látky. Tento jev trval třetí až pátý týden. I když i u pacientek se silymarinem se radiodermatitida objevila, ale později než u placeba a méně výrazné a neměla takovou tendenci ke zhoršování s přibývajícími radioterapiemi.

Studií se podařilo ukázat, že podávání silymarinu v podobě gelu může být prevencí před vznikem akutní radiodermatitidy. Oddálí její nástup a zmírní průběh. Podávání gelu přitom nebylo spojené s nežádoucími reakcemi.

Karbasforooshan HHosseini SElyasi SFani Pakdel AKarimi G. Topical silymarin administration for prevention of acute radiodermatitis in breast cancer patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytother Res. 2019 Feb;33(2):379-386. doi: 10.1002/ptr.6231