Oncomedica
Čeština

Spirulina omezuje růst karcinomu prsu a metastazování v myším modelu

Spirulina je často zaměňována za řasu, ale jedná se o sinici, tedy jednobuněčný organismus. Buňka má vlákna, která vytváří levotočivou šroubovici. Spirulina se vyskytuje hlavně v jezerech v oblasti tropů a subtropů. Vyhovují jim vody s vysokým pH. Je bohatým zdrojem bílkovin, mnoha vitamínu, a to hlavně skupiny B, enzymů aj. Je považována za zelenou superpotravinu. Mnohé studie dokládají, že spirulina je schopná snížit oxidační stres, podporuje trávení, snižuje cholesterol a aj.

spirulina

V této studii autoři zjišťovali, za má spirulina také protinádorové účinky a působí proti rakovině prsu. Ta patří mezi nejčastější typy nádorů postihujících i mladé ženy. I přes osvětu, samovyšetřování, preventivní vyšetření, mnoho žen přichází s pokročilým nádorem, což snižuje jejich šanci na uzdravení. Rizikové jsou též nádory u mladých žen, bývají velmi agresivní. Je snaha nalézt účinnou a méně náročnou léčbu, než je používána nyní.

Autoři testovali spirulinu na myším modelu karcinomu prsu. Části myší byla podávaná spirulina, části ne. U myší, které dostávaly spirulinu, došlo ke zmenšení objemu nádoru, zatímco u neléčených myší nádor buď rostl, nebo zůstal stejně velký. Objem se snížil až o 63 %. Dále se také snížilo metastazování, a to o 68 % do jater a o 61 % do plic. U léčených myší se také prodloužila doba dožití.

Autoři také sledovali změny v nádoru. Ukázalo se, že nádor je infiltrován imunitními buňkami, které s ním bojují. Navíc se neobjevily žádné nežádoucí příznaky spojené s podáváním spiruliny.

Touto studií se podařilo ukázat, že spirulina může být nápomocná při léčbě rakoviny prsu.

Kefayat AGhahremani FSafavi AHajiaghababa AMoshtaghian J. Spirulina extract enriched for Braun-type lipoprotein (Immulina®) for inhibition of 4T1 breast tumors' growth and metastasis. Phytother Res. 2019 Nov 5. doi: 10.1002/ptr.6527