Oncomedica
Čeština

Vitamín C posiluje účinnost cisplatiny v léčbě karcinomu žaludku

Karcinom žaludku je často dlouho němý. Problémy se mohou vyskytnout až u pokročilého nádoru a léčba je pak složitá. Mezi příznaky patří tlak v nadbřišku, nevolnosti, nechutenství, hubnutí atd. Karcinom žaludku má souvislost s potravou, např. uzené, přesolené, ale také s infekcí Helicobacter pylory a žaludečními vředy. Je možné jej léčit chemoterapií, kdy se může využít cisplatina. Ale mnohdy je na ni nádor málo citlivý, tj. léčba má malý účinek, ale není možné zvýšit dávku. V této studii autoři testovali, zda je možné posílit účinnost cisplatiny přidáním vitamínu C. Jedná se o látku přítomnou ve většině ovoce a zeleniny, která má výrazné imunomodulační a antioxidační účinky.

5fd11c7e-vitamin-c

Byla vytvořena kultura z buněk karcinomu žaludku. Ty byly léčené cisplatinou a také kombinací cisplatiny a vitamínu C. Ukázalo se, že kombinovaná terapie má výrazně vyšší účinky než samotná cisplatina. Přidání vitamínu C k cisplatině umožní snížit dávku cisplatiny z 10 mikrogramů/ml na 2 mikrogramů/ml, aniž by se zmenšil účinek.  Vitamín C s cisplatinou velmi účinně zastavuje buněčný cyklus, což znemožní buňkám se rozdělit, tj. množit. Dochází také ke zvýšení počtu apoptotických a nekrotických buněk v kultuře, tj. mrtvých buněk, v porovnání s použitím jedné vyšší dávky cisplatiny.

Je tedy patrné, že je možné dosáhnout vyššího účinky chemoterapie přidáním vitamínu C, to by umožnilo snížit dávku, takže by chemoterapie mnohem méně zatížila pacienta, se zachováním, či dokonce zvýšením účinku. Vitamín C působí synergicky s cisplatinou

Ghavami GSardari S.Synergistic Effect of Vitamin C with Cisplatin for Inhibiting Proliferation of Gastric Cancer Cells. Iran Biomed J. 2020 Mar;24(2):119-27.