Oncomedica
Čeština

Zázvor a myeloidní leukémie

Zázvor je velmi populární rostlina. Využívá se její oddenek/kořen, který je nejen kořením, ale také léčivem. Má mnoho účinků a jedním z nich je také účinek protinádorový. Tato studie se zaměřila na to, zda zázvor ničí buňky myeloidní leukémie. Jedná se o typ leukémie, která postihuje spíš dospělé lidi. Zasahuje buňky, převážně imunitní, krom lymfocytů. Léčba je založena na chemoterapii, popř. transplantaci.

zázvor

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z buněk myeloidní leukémie, ke které přidávali extrakt z oddenku zázvoru. Přidávala se různá koncentrace, a to 0, 10, 25, 50 a 100 mikromolů. Myeloidní nádorové buňky vystavené extraktům ze zázvoru se přestaly dělit, přitom pro rakovinné buňky je vysoká schopnost se dělit. V buněčné kultuře nepřibývaly nové nádorové buňky. Co však bylo důležitější, buněk v kultuře ubývalo. Zázvorový extrakt totiž spustil nitrobuněčné procesy, které dovedly nádorové buňky k apoptóze, tj. buněčné smrti. Zvýšila se aktivita bílkoviny proapoptotických, a naopak se snížila aktivita bílkovin, které buňku před smrtí chrání. Extrakty také poškodily membránu mitochondrií. Jedná se o organely, které slouží hlavně jako producent energie, bez nich není buňka schopná přežít. Vyšší koncentrace byly účinnější.

Dále se také zjišťoval efekt extraktů na zdravé myeloidní buňky, tj. nerakovinné. Zde extrakty neměly na životaschopnost buněk výrazný vliv, a to ani ty nejvyšší dávky.

Pokusem se tedy prokázalo, že extrakt z oddenku zázvoru působí negativně na buňky myeloidní leukémie, přitom nezasahuje do zdraví a kondice „normálních“ nerakovinných buněk. Tohoto poznatku by mohlo být využito také v klinické praxi. Extrakty jsou účinné a bezpečné.

Mega Tiber PKocyigit Sevinc SKilinc OOrun O. Biological effects of whole Z.Officinale extract on chronic myeloid leukemia cell line K562. Gene. 2019 Apr 15;692:217-222. doi: 10.1016/j.gene.2019.01.015.