Oncomedica
Čeština
Zpět na Diagnostika

Genetické vyšetření

Pro určení přesného typu nádoru, tedy i prognózy a možné léčby je nutné provést genetické vyšetření a najít charakteristické změny v DNA. I nádory stejného původu postihující stejný nádor mohou nést jiné mutace, jiné změny genetické informace. 

Mnohé změny DNA jsou u nádorových onemocnění velmi časté, a proto se po nich pátrá.

Může se jednat o „děděné“ rakovinné geny, např. u rakoviny prsu a vaječníku BRCA1 a BRCA2.Hledají se také získané mutace např. v genu pro p53, a mnoho dalších.

Více jsme zmínili v kapitole o vzniku rakoviny.  Pro podrobnější informace je možné navštívit např. tyto stránky:

http://www.biopticka.cz/cz/sluzby/molekularni-genetika/diagnostika/