Oncomedica
Čeština
Zpět na Diagnostika

Odběr vzorků, biopsie

Odběr vzorku tkáně při diagnostice rakoviny je zcela nezbytný. Pomůže určit přesný typ nádoru, jeho pokročilost atd., dle toho se odvíjí léčba a prognóza. Vzorek je možné odebrat biopsií tenkou jehlou, kdy se do nádorové tkáně zavede tenká dutá jehla, kterou se vyjme váleček tkáně. Endoskopický odběr vzorku se provádí např. během koloskopie, bronchoskopie, kdy se „uštípne“ kousek viditelné nádorové tkáně.  Chirurgický zákrok může také provázet odběr vzorku, nejčastěji pak při laparoskopii.

Histologické zhodnocení vzorku

Odebraný vzorek se vyhodnotí histologicky a cytologicky. Histologie zkoumá vzorek tkáně, tj. zjistí se, o jaký typ nádoru se jedná, tedy druh, zda vychází z povrchového epitelu, žlázového epitelu atd., určí se také stupeň diferenciace, tj. vyzrálost nádorových buněk, aj.

Genetické vyšetření

Pro určení přesného typu nádoru, tedy i prognózy a možné léčby je nutné provést genetické vyšetření a najít charakteristické změny v DNA. Mnohé změny DNA jsou u nádorových onemocnění velmi časté, a proto se po nich pátrá. Může se jednat o „děděné“ rakovinné geny, např. u rakoviny prsu a vaječníku BRCA1 a BRCA2.Hledají se také získané mutace např. v genu pro p53, a mnoho dalších. Více jsme zmínili v kapitole o rakovině Jak vzniká?.  Pro podrobnější informace je možné navštívit např. tyto stránky:

http://www.biopticka.cz/cz/sluzby/molekularni-genetika/diagnostika/