Oncomedica
Čeština
Zpět na Diagnostika

Zobrazovací metody

1. Klasické RTG snímkování může odhalit mnohé druhy tumorů, třeba i náhodně při snímkování kvůli jinému problému. Vždy se pak provádí další podrobnější vyšetření. RTG není dostatečně citlivé a přesné. 

2. UZ vyšetření, je neinvazivní vyšetření, díky němuž je možné zobrazit měkké tkáně, a tedy i nádorovou masu, opět je nutné doplnit dalšími podrobnějšími vyšetřeními.

3. CT díky zobrazování v příčných řezech zobrazí přesněji nádor, jeho velikost, uložení a vztah s okolními tkáněmi. Pro zpřesnění je možné využít kontrastní látku.

4. Magnetická rezonance je citlivá metoda k zobrazení nádorů, jejich umístnění, velikosti atd.

5. Scintigrafie a pozitronová emisní tomografie patří mezi metody nukleární medicíny a k zobrazení využívají látky, které se vychytávají v určitých tkáních, tj. v tomto případě nádorových. Látka pak uvolňuje záření, které je zachycováno detektory přístroje.