Oncomedica
Čeština
Zpět na Druhy nádorů

Játra a žlučovody

Hepatocelulární karcinom

Nádorová onemocnění se nevyhýbají ani játrům. Ta jsou extrémně zatěžována toxickými látkami, alhokolem, ale také infekcemi, tj. hepatitidou B a C. To vše může přispět ke zvniku rakoviny jater. Nejčastěji se jedná o hepatocelulárním karcinom. Tento typ nádoru je asi 5. nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů celosvětově.  Výskyt je až 2x vyšší u mužů než u žen. Komplikací nádoru je metastazování do uzlin a do plic.

Příznaky

 • zhoršení stavu u pacientů s jaterní cirhózou
 • bolesti v pravém podžebří
 • nechutenství
 • ztráta hmotnosti
 • zvětšení jater
 • žloutenka
 • ascites, tj. výpotek (voda) v břiše
 • plynatost

Příznaky se také mění s velikostí nádoru, který může prorůstat do okolních tkání a orgánů a podle postiženého orgánu se přidávají další příznaky. 

Diagnostika

 • krevní odběry

Krevní odběry jsou cílené na sledování koncentrace tumor markeru alfa1fetoproteinu, tento je pozitivní u cca 70 % pacientů. Pokud jsou hodnoty nad 500 ng/ml je jistě, že pacient trpí hepatocelulárním karcinomem. Tento marker se využívá nejen k diagnostice, ale také sledování účinnosti terapie, klesá při úspěchu terapie. Jeho hodnoty jsou přímo úměrné velikosti nádorové masy. Dále se hodnotí stav a funkce jater jaterními testy, tj. sledován hodnot bilirubinu, jaterních enzymů ALT, AST, GMT. Hodnoty narůstají s pokročilostí nemoci.

 • zobrazovací metody

Zobrazení nádoru je nezbytností. Nejjednodušší metodou pro odhalení nádorového ložiska je ultrazvuk. Pro další upřesnění uložení a nalezení případných metastáz se využívá CT, nukleární magnetická rezonance. Je možné využít také angiografii, kdy se zobrazí cévní řečiště pomocí vpíchnutého kontrastu.

 • biopsie

Odběr tkáně je nutný ke zjištění typu nádoru, díky čemuž se určí definitivní diagnóza a terapie.

Léčba

Léčba v pokročilých stadiích většinou není příliš úspěšná, a to je dáno i tím, že rakovina vzniká v již poškozených játrech.

 • transplantace jater se provádí u pacientů s jaterní cirhózou, kteří mají ložisko max. 5 cm, bez přítomnosti trombů v portální žíle atd. Není vhodná pro pacienty s nádorem a hepatitidami
 • chirurgické odstranění postižené části jater je nejčastějším způsobem léčby. Provádí se odstranění postižené části nejčastěji dle hranic laloků a segmentů jater. Málokdy se provádí jen vyjmutí nádoru. Tato terapie je vhodná hlavně o pacienty, kteří netrpí cirhózou nebo mají lehčí stadia cirhózy
 • léčba etanolem 100% etanol se podá injekcí přímo do ložiska, etanol je pro rakovinné buňky toxický a dochází k jejich smrti a odumření nádoru. Provádí se u ložisek nepřesahujících 10 cm a není jich více než 5
 • radiofrekvenční ablace (RFA) ‒ je metoda, při níž dochází ke zničení nádorového tkáně vysokými teplotami 80‒100°C. Volí se u nádorů do 5 cm. Do nádoru se zavede sonda, která rozkmitá elektrony v tkáních, což vytvoří potřebné teplo
 • chemoembolizace je léčebný postup, při němž se do cévního řečiště vedoucího k nádoru vpraví pomocí katetrů chemoterapeutikum navázané na další substance, které ucpou přívodnou cévu zásobující nádor. Nádorové buňky tak nemají přístup kyslíku a živin a umírají
 • chemoterapie celková chemoterapie nebývá příliš úspěšná. Volí se spíš jako zajišťovací po provedené operaci, nikoli jako samostatná terapie
 • biologická léčba jedná se o cílenou terapii, která se podává hlavně pacientům, kteří nejsou kandidáty pro chirurgické odnětí nádoru. Podává se např. látka, která zabraňuje vzniku nových cév
 • hormonální terapie v některých případech je možné zpomalit růst nádoru nebo zamezit recidivě podáváním antiestrogenů, neboť nádorové buňky mohou nést na svém povrchu estrogenní receptory
 • radioterapie má pouze okrajový význam a u nádorů jater se používá minimálně. Hlavně pak paliativně s účelem zmírnit bolesti
Cholangiokarcinom

Cholangiokarcinom je typ nádoru, který má původ v buňkách žlučovodů. Ty se nacházejí v játrech, tj. intrahepatální, i mimo játra, tj. extrahepatální, vedoucí do biliárního stromu a do střeva. Rizikovými faktory pro vznik tohoto nádoru jsou např. dřívější onemocnění žlučovodů a jater.

Rozeznáváme 3 formy cholangiokarcinomu, a to:

 • infiltrující (skirhus), který prorůstá do hlubších vrstev stěny žlučovodů a šíří se v nich
 • modulární
 • papilární

Příznaky

 • nechutenství
 • únava
 • poruchy trávení
 • nadýmání
 • svědění pokožky
 • žloutenka
 • zvětšení jater, hepatomegalie

Diagnostika

 • ultrazvukem je možné odhalit nádory v oblasti jater a žlučových cest
 • krevní odběry odhalí poruchu funkce jater a omezení odtoku žluči, změněny jsou hodnoty ALT, AST, GMT, bilirubinu aj.
 • CT a MRI pomohou určit přesné uložení, velikost nádoru a jeho vztah k okolním strukturám
 • laparoskopické vyšetření břišní dutiny pro odhalení možných metastáz
 • ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie) pro vhlédnutí přímo do žlučových cest
 • odebrání bioptického vzorku na zhodnocení typu a stadia nádoru

Léčba

Léčba je obtížná a vzhledem k pozdní diagnostice je často už jen paliativní, tj. úlevná. Léčený zákrok je možné provést pouze u cca 10 % nemocných. Provádí se zprůchodnění žlučovodů, aby se žluč nehromadila, to je možné zavedením stentu do žlučovodů, tj. protéza pro udržení průsvitu trubice.  Tato léčba je doplňována chemoterapií s využitím 5 fluorouracilu či je možné podat lokální ozáření iridiem 192, tj. brachyterapii přímo v místě nádoru.

Žlučník a žlučové cesty mimo játra, extrahepatální

Zhoubné nádory žlučníku a žlučových cest jsou poměrně vzácným nádorovým onemocněním. Ženy bývají postiženy 2x častěji než muži. Příčina vzniku těchto nádorů není zcela objasněná. U mnohých pacientů byly nalezeny žlučové kameny. Tyto nádory velmi často prorůstají do okolní tkáně, neboť stěna žlučníku a žlučových cest není příliš silná. Nádor se tak může dostat do jater, slinivky atd. V této oblasti se nejvíce vyskytuje nádor vzniklý ze sliznice, tj. adenokarcinom.  Žlučovody v místě, kde se spojuje pravý a levý žlučovod do společného kmene, postihuje nádor, který je označován jako Klatskinův. Nádory žlučníku metastazují do lymfatických uzlin a zakládají vzdálené metastázy také ve vaječnících, na pleuře a peritoneu, tj. blánách vystýlajících hrudní a břišní dutinu.

Příznaky

 • nevolnosti
 • trávicí obtíže
 • plynatost
 • říhání
 • ztráta chuti k jídlu
 • hubnutí
 • zánět žlučníku
 • žloutenka
 • hmatný útvar v pravém podžebří
 • bolest pod pravým podžebřím
 • změna zabarvení stolice, tj. světlá
 • tmavší moč

Diagnostika

Diagnóza je shodná s cholangiokarcinomem.

 • provádí se ultrazvukové vyšetření jater a žlučníku, které odhalí útvar
 • CT a MRI, které přesněji určí velikost a umístění nádoru
 • ERPC (endoskopická retrográdní pankreatocholandografie), kterou se určí stav žlučových cest a žlučníku
 • odebrání bioptického vzorku tkáně

Léčba

 • v případě žlučových cest je to snaha odstranit překážku, která brání odtoku žluči. Nejprve se tedy volí chirurgický zákrok, pokud je možný
 • u žlučníku se volí cholecystektomie, tj. odnětí žlučníku
 • je možné využít také radioterapii, a to jak vnější, tak brachyterapii se zavedením zdroje záření přímo do žlučových cest 
 • chemoterapie se volí spíš jen jako úlevná terapie, tj. paliativní
Nádory Vaterovy papily, ampulomy

Národ Vaterské papily je poměrně vzácný typ rakoviny. Tvoří cca 0,5 % všech rakovin. Postihuje nejčastěji lidi starší 50 let. Vaterská papila je místo v dvanácterníku (duodenu) ve kterém do něj vstupují žlučové cesty, tj. ductus choledochus, a vývod slinivky břišní. Nádor může vycházet přímo z papily, žlučového či pankreatického vývodu. Jedná se o typ pankreatobiliární. Nebo může pocházet ze sliznice duodena v blízkosti papily, v takém případě mluvíme o formě intestinální. 

Příznaky

 • omezení odtoku žluči a slinivkových tekutin s enzymy
 • žloutenka
 • poruchy trávení
 • nadýmání
 • zánět slinivky
 • svědění
 • hubnutí

Diagnostika

 • zobrazovací metody, první volbou je ultrazvukové vyšetření, které při pozitivitě následuje ERCP, při němž je možné i odebrat vzorek nádorové tkáně na cytologické a histologické vyšetření
 • CT a MRI určí přesný rozsah nádoru a přítomnost metastáz

Léčba

 • volí se dle stadia nemoci. Mnohdy je tento typ rakoviny objeven pozdě a je již možné pacientovi poskytnout pouze úlevnou terapii, která zahrnuje hlavně zprůchodnění Vaterské papily. Zavádí se stent, který udrží průsvit trubice
 • v případě možné léčitelnosti je na prvním místě odstranění nádoru, může se provést i radikální duodenopanktreatektomie, odstraní se část dvanácterníku a slinivka
 • menší nádory je možné řešit pouze odnětím papily. Toto je možné provést i endoskopicky