Oncomedica
Čeština
Zpět na Druhy nádorů

Nádory smyslových orgánů

Nádory oka

Nádory oka nejsou příliš časté. Oko může být postiženo různými typy nádorů.

Nejčastěji se jedná o 

 1. melanom oka
 2. lymfom oka
 3. retinoblastom
 4. vzácné nádory oka

Diagnostika

Diagnostiku provádí oční lékař a dále pak se volí další vyšetření.

 • základním vyšetřením je prohlédnutí oka v rozkapaném stavu a očního pozadí 
 • je možné provést ultrazvuk oka
 • angiografické vyšetření
 • CT a magnetická rezonance
 • biopsie z nádorového ložiska

Příznaky

Příznaky se velmi liší dle typu nádoru a hlavně jeho rozsahu. Dlouho nemusí být žádný projev nádoru. Pokud postihuje oblast, kde je nejostřejší vidění, projeví se téměř okamžitě narušením zraku, výpadky zorného pole, dvojitým viděním, může se také projevit změnou barvy, zánětem oka…, příznakem též může být šedý či zelený zákal.

Může se projevit také změnou postavení oka, překrvením a otokem spojivek, nedostatečnou pohyblivostí bulu, bolesti…

1. Melanom oka

Jelikož se v oku nacházejí buňky, které tvoří melanin (melanocyty), který dává zabarvení duhovky i sítnice, může dojít ke vzniku melanomu.

Může se jednat o melanom

 • očního bulvu
 • spojivky
 • cévnatky a řasnatého tělíska
 • duhovky
 • očních víček
 • očnice
 • slzných žláz

Melanom duhovky, cévnatky a řasnatého tělíska, uveální melanom, je z výše zmíněných nejzávažnější. Postihuje nejčastěji lidi kolem 50 až 60 let.

Léčba melanomu oka

 • nejčastěji se provádí excize nádoru, tj. vyříznutí, nebo brachyterie, tj. lokální ozáření, Leksellův gama nůž, laserová fotokoagulace… Je vždy snaha zachovat zrak,
 • pokud je nádor velký a zrak poškozený, volí se odejmutí oka (enukleace). Je nutné také myslet na to, že nádor mohl metastazovat a postihnout i druhé oko. U melanomu jsou metastázy velmi časté.

2. Lymfomy oka

Udává se, že nejčastěji se jedná o neHodgkinovy lymfomy. Objevují se nejčastěji ve 40 letech. Bývají provázeny protruzí oka, tj. jeho vystupování z očnice, jsou přítomné tuhé uzly, je narušená pohyblivost očního bulbu atd. Vždy záleží na tom, kde přesně se lymfom nachází.

Léčebně se využívá radioterapie a chemoterapie.

3. Retinoblastom

Viz retinoblastom v nádorech nervového systému

4. Vzácné nádory oka

 • karcinom ze skvamozních buněk vychází nejčastěji z buněk spojivky a očních víček.
 • bazocelulární karcinom je kožní nádor postihující oční víčka
 • spinocelulární karcinom je k nalezení na víčkách či pokožce v okolí oka
 • adenoidní cystický karcinom (cylindrom) postihuje slzné žlázy je velmi maligní a i po léčbě se vrací
 • pleiomorfní adenokarcinom slzných žláz
 • rabdomyosarkom (nádor měkkých tkání) postihuje oblast očnice u dětí
Nádory ucha

Nádory ucha nebývají časté, ale mohou postihnout jakoukoli jeho část, tj. vnější, střední či vnitřní ucho.

Příznaky

Příznaky nádorů ucha se odvíjí od místa, kde se nachází.

 • pokud je to vnější ucho a ušní kanál – bolest, tlak, zalehnutí ucha, zhoršený sluch, výtok
 • střední ucho –ztráta sluchu, bolest ucha, není možné uklonit hlavu na stranu, kde je nádor
 • vnitřní ucho – bolest, bolesti hlavy, ztráta sluchu, tinnitus, slabost, závratě

Diagnostika

 • vyšetření ORL
 • RTG, CT, magnetická rezonance
 • biopsie

Typy nádorů

 • melanom postihuje kůži boltce či zevního zvukovodu
 • adenokarcinom ‒ vychází z buněk sliznice vystýlající střední ucho. Je poměrně vzácný a jeho růst může způsobit i poškození kůstek středního ucha a spánkové kosti.  
 • bazocelulární karcinom ‒ postihuje část ucha pokrytou kůží
 • adenoidní cystický karcinom ‒ je velmi vzácný, ale také chováním vysoce nepředvídatelný, postupně progreduje. Vytváří se v žlázách produkujících sekrety, může se vytvořit ve vnějším ušním kanále.
 • do ucha prorůstající nádory z okolí
 • schwannom

Léčba

Léčebný plán se neliší od jiných nádorů, tj. je snaha nádor odstranit chirurgicky. Je možné podávat chemo-, radioterapii. Lze využít též biologickou léčbu.

Vždy je během terapie cílem nejen vyléčit, ale také zachovat sluch. Po léčbě se využívají schopnosti rekonstrukčních chirurgů.