Oncomedica
Čeština
Zpět na Druhy nádorů

Slinivka

Nádory slinivky jsou poměrně časté, nejvíce se vyskytují i lidí nad 60 let. Jejich výskyt se dává do souvislosti s různými faktory, které je mnohdy možné ovlivnit. 

Rizikové faktory

 • kouření
 • nadměrný příjem alkoholu
 • genetické faktory
 • věk nad 60 let
 • cukrovka
 • pohlaví, muži jsou postiženi častěji
 • chronický zánět slinivky
 • špatné složení stravy, nadmíra tuků a umělých přísad v jídle

Dle uložení nádoru rozlišujeme nádory hlavy, těla a ocasu pankreatu. 90 % nádorů jsou adenokarcinomy či duktální karcinomy (nádory ze žlázového epitelu a nádory vývodů slinivky). Jen cca 5 % tvoří endokrinní nádory (z buněk tvořících hormony inzulin a glukagon) a 5 % acinární. Nádory slinivky se šíří z místa vzniku do okolí, mohou prorůst k nervům procházejícím v břiše, nn. splanchnici, což působí velké bolesti. Prorůstáním může dosáhnout i do dalších orgánů, např. žlučníku, dvanácterníku. Může také dojít k poškození cév. Metastazuje do lymfatických uzlin a na peritoneum. Často jsou metastázy také v játrech, plicích či kostech.

Příznaky

 • nevolnosti
 • nadýmání
 • bolesti břicha
 • ubývání na hmotnosti
 • únava
 • žloutenka
 • bolesti z břicha mohou vystřelovat do zad
 • objevení diabetu
 • ascites, tj. volná tekutina v břiše

Diagnostika

 • při prvním podezření se provádí ultrazvuk, který odhalí přítomnost nádorové masy,
 • dalšími zobrazovacími metodami jsou CT a MRI, které přinesou přesnější výsledky o umístění a velikosti nádoru,
 • ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie), díky níž je možné podívat se endoskopicky do žlučových cest až k pankreatickým vývodům a odebrat vzorek pro histologický rozbor, 
 • krevní odběry na přítomnost tumor markeru. Typickým pro nádory slinivky je CA 19-9.

Léčba

Léčba je velmi často neúčinná, což je dáno pozdním určením diagnózy, protože pacienti velmi dlouho nemají žádné problémy. Ty se objeví až v pokročilých stadiích, kdy už jsou přítomné metastázy.

Nejčastěji se u nádorů pankreatu využívá klasifikace na 3 kategorie:

 1. operovatelný nádor, tyto nádory je možné plně odstranit, nezasahují do cév, jiných orgánů. Jedná se o cca 10 % diagnostikovaných nádorů
 2. lokálně pokročilý karcinom, který je však neoperovatelný. Rozšířil se do cév, jiných orgánů a nelze tedy nádorovou hmotu odebrat. Vyskytuje se u 30‒40 % diagnostikovaných nádorů
 3. metastazující nádor je charakteristický přítomností vzdálených metastáz. Jedná se o nejčastěji diagnostikované stadium, tj. u 45‒50 % nových případů
   
 • chirurgická léčba

Rozsah zákroku závisí na velikosti a umístění nádoru. Pokud je nádor umístěn v hlavně slinivky, což je nejčastější umístění, je možné tuto postiženou část odstranit společně s částí tenkého střeva a žaludku společně se žlučovými vývody. Jedná se o Whippleovu operaci.

Dalším typem je např. distální pankreatektomie, kdy se odstraní tělo a ocas slinivky, mnohdy se zároveň odebírá také slezina.

Totální pakreatektomie je úplné odstranění slinivky, které doplňuje také odstranění části tenkého střeva, žaludku, žlučníku, sleziny, žlučových cest a blízkých lymfatických uzlin.

V případě, že je nádor neoperabilní, zasahuje se chirurgicky tak, aby se pacientovi ulevilo, tj. zajistí se odtok žluči a slinivkových šťáv do střeva.

 • radioterapie

Radioterapie se volí jako adjuvantní terapie po chirurgickém zákroku na zničení nádorových buněk, které mohly po odstranění nádoru v těle zbýt. Je možné ji také použít jako paliativní léčbu ke zmírnění bolestí.

 • chemoterapie

Může se podávat po chirurgickém zákroku, aby se omezil výskyt metastáz a reaktivace nemoci.

 • biologická léčba

Jedná se o cílenou léčbu. U mnohých forem nádorů slinivky byly nalezeny geny, resp. mutace v nich, které za nimi stojí. Tato léčba tedy cílí na ně.

Prognóza

U nádorů slinivky je prognóza velmi špatná. 5 let od stanovaní diagnózy se dožívá pouze 5 % pacientů.