Oncomedica
Čeština
Zpět na Možnosti léčby

Viroterapie

Viroterapie může být řazena mezi biologickou léčbou a imunoterapii a také mezi genovou terapii. Záleží na tom, zda jsou viry také nositeli změněných genů, které zanesou do nádorové buňky či ji pouze zničí a aktivují imunitní systém.

Princip léčby:

Při virové léčbě nádorových onemocnění se využívají viry, které infikují nádorové buňky, nikoli ty zdravé. Virus se v buňce pomnoží a zničí ji, když ji opouští. Při zničení, tj. zabití buňky, se také uvolňuje velké množství bílkovin nádorové buňky a faktorů, které aktivují imunitní systém, čímž se překoná stav, kdy nádor imunitní systém aktivně utlumuje.

Další možností virové terapie je v tom, že může do nádorové buňky vnést gen, který u ní např. spustí apoptózu, donutí ji tvořit bílkoviny aktivující imunitní systém atd.

Podávání virové terapie může zvýšit účinnost dalších standardních léčebných postupů.

Používané viry: 

Nejčastěji se využívají viry ‒ adenoviry, parvoviry, herpetické viry, virus Newcastleské nemoci, atd.

Některé preparáty na bázi virů jsou již schváleny, např. Talimogen laherparepvec, tj. T-vec a Imlygic, oba na léčbu neoperabilních melanomů.