Oncomedica
Čeština
Zpět na Možnosti léčby

Chirurgická léčba

Chirurgická léčba je základním léčebným postupem u solidních, tj. pevních nádorů, které vytvářejí masu. Účelem léčby je odstranit celý nádor s dostatečně velkým lemem zdravé tkáně, popř. co největší objem nádorové masy, pokud není možné ji odstranit celou. Z toho vyplývá tzv. radikalita nádoru. Někdy stačí odejmout část orgánu, ve kterém nádor je, popř. orgán celý společně s dalšími okolními tkáněmi a lymfatickými uzlinami.

Chirurgická léčba není pro pacienta bez rizika. Každá operace je s sebou nese. V tomto případě navíc hrozí to, že při manipulaci s nádorem se některé nádorové buňky uvolní a dostanou např. do krevního oběhu a tím mohou být rozneseny do celého těla. Někdy se nádorové buňky uvolní na okolní struktury a tkáně. Proto bývá chirurgická léčba doplňována také chemoterapií či radioterapií, aby se zničily zbylé nádorové buňky.

Při plánování chirurgické terapie je nutné vzít v potaz velikost nádoru, jeho umístnění a také přítomnost metastáz. V některých případech není možné zákrok provést, protože nádor je příliš veliký, v lokalizaci, která znemožňuje jeho vyjmutí, v případě špatného stavu pacienta, kdy by operace stav ještě více zhoršila a nepomoha.

Typy chirurgické léčby:

  • preventivní ‒ zákrokem se odstraňuje podezřelá tkáň, která zatím nejeví známky malignity, je však riziko, že by mohlo k malignizaci dojít
  • adjuvantní ‒ je prováděna po radio- nebo chemoterapie
  • neoadjuvantní ‒ předchází podávání chemo- či radioterapie
  • radikální, kurativní ‒ má účel vyléčit, odstranit celý nádor
  • paliativní, úlevová ‒ má za účel pacientovi ulevit, řešit akutní stavy, které nastanou vinou přítomnosti nádoru, např. útlak střeva, dýchacích cest
  • diagnostická ‒ slouží k vyhodnocení velikosti nádoru a jeho pozici a také k odebrání potřebného vzorku tkáně na histologické vyšetření
  • rekonstrukční ‒ po odebrání nádoru, tedy i části tkáně je nutné „opravit“ tkáně a orgány tak, aby zase plnily svou funkci, tj. např. napojení částí střev po odstranění postižené části