Oncomedica
Čeština
Zpět na Možnosti léčby

Genová terapie

Mnoho typů nádorů je podmíněno špatnou funkcí některého genu. Může se jednat o gen způsobující rakovinu nebo o gen, který vzniku rakoviny brání. Jejich poškození pak vede k nádorovému bujení.

Genová terapie je založena na tom, že „opraví“/zablokuje, popř. se „dodá“ chybějící gen. Je však možné ovlivnit i další geny, jejichž změna či vnesení by mohlo pomoci nádorové buňky zničit.

Využívání genové terapie není časté, může přinést i vážné komplikace. Navíc je složité najít vhodný vektor, který gen do buňky vnese atd. Provedení je tedy velmi náročné.

Základní přístupy v genové terapii:

  • Je možné podpořit imunitní systém, protinádorovou imunitu, což lze pomocí vytvořených vakcín obsahujících geneticky upravené nádorové buňky. Ty v sobě nesou geny, které kódují molekuly, jež výrazně aktivují imunitní systém. Je možné geneticky upravit také imunitní buňky, a to buňky, které zpracovávají a na svém povrchu vystavují cizorodý materiál, který pak identifikují další imunitní buňky a začnou bojovat s buňkami, které jsou jeho původními nositelkami. V tomto případě se imunitní buňky změní tak, aby samy tvořily cizorodé molekuly, nemusí tedy cizorodé molekuly pohltit a zpracovat, ale přímo stimulují další imunitní buňky k boji proti nádorovým buňkám. Je také možné geneticky posílit imunitu.
  • Tento typ terapie je zaměřen na ničení nádorových buněk tím, že je do nich vnesen tzv. sebevražedný gen.
  • Do těla se vpravují řetězce, které se navážou na gen a umlčí jej, tj. mohou se zablokovat proonkogeny.
  • Je také možné vnést do nádorových buněk geny, které zvyšují jejich citlivost na léčbu cytostatiky.