Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Agaricus

Agaricus (Agaricus blazei Murill, Agaricus brasiliensis, žampión mandlový) je jedlá chutná houba pocházející z Jižní Ameriky, která byla tamním obyvatelům nejen potravinou, ale také léčivem. Současné studie pak potvrdily mnoho účinků Agaricu, včetně těch protinádorových.

Pokusy in vitro

Studie proběhly a probíhají na buněčných kulturách vytvořených z rakovinných buněk. K nim se přidává extrakt z Agaricu. Ukázalo se, že nádorové buňky vystavené působení Agaricu hynou apoptózou, u mnohých je zastaveno dělní a snížená životaschopnost. Tyto testy proběhly např. na buňkách rakoviny plic, vaječníků, jater, prostaty, prsu, leukémie, lymfomů atd. Agaricus si dokonce poradil i s buňkami rakoviny slinivky. Extrakt s 0,015% koncentrací zastavil dělení nádorových buněk. Vyšší koncentrace pak způsobily smrt buněk.

Pokusy in vivo

Nejsou to jen studie na buněčných kulturách, které potvrdily protinádorové účinky Agaricu, jsou to i studie na zvířatech. U nich dochází při podávání Agaricu k zpomalení či plnému zastavení růstu nádoru, v některých případech dochází i ke zmenšení objemu nádorové masy. Je také snížená metastatická aktivita. Tím se prodlužuje doba přežití zvířat s nádory, např. v případě krys s nádory v trávicím traktu.

Klinické studie

Jelikož výše zmíněné studie měly jednoznačné výsledky ve prospěch Agaricu, přistoupilo se také ke klinickým studiím, tj. studie, jichž se účastní pacienti. Proběhla studie, které se účastnily pacienty s gynekologickými nádory, tj. karcinom dělohy, děložního čípku a vaječníků. Ženám byl přidán ke standardní terapii Agaricus a jeho podávání výrazně posílilo imunitní systém, který je běžně u protinádorové terapie poškozen. Zachování protinádorové imunity je přitom velmi důležité. Navíc se zmírnily dopady léčby, tj. ženy neměly tak výrazné nevolnosti, zvracení, nesnížila se chuť k jídlu a nedošlo ke ztrátě vlasů. Proběhla také studie se 67 pacienty, u nichž byla rakovina v remisi, ti dostávali Agaricus a vyplňovali dotazník, v němž uvedli, že se při podávání Agaricu cítí mnohem lépe, mají více energie, lepší psychiku i mozkové funkce. Agaricus pomohl také 40 pacientům s myelomem. Ti dostávali vysoké dávky chemoterapie, aby poté prošli transplantací kostní dřeně. Léčba byla doplněná Agaricem  nebo placebem. Agaricus, na rozdíl od placeba, zvýšil počty imunitních buněk.

 

 • Jon-Magnus Tangen, Anne Tierens, Jo Caers, et al., “Immunomodulatory Effects of the Agaricus blazei Murrill-Based Mushroom Extract AndoSan in Patients with Multiple Myeloma Undergoing High Dose Chemotherapy and Autologous Stem Cell Transplantation: A Randomized, Double Blinded Clinical Study,” BioMed Research International, vol. 2015, Article ID 718539, 11 pages, 2015.
 • Kobayashi H, Yoshida R, Kanada Y, Fukuda Y, Yagyu T, Inagaki K, Kondo T, Kurita N, Suzuki M, Kanayama N, Terao T. Suppressing effects of daily oral supplementation of beta-glucan extracted from Agaricus blazei Murill on spontaneous and peritoneal disseminated metastasis in mouse model. J Cancer Res Clin Oncol. 2005;131(8):527-38.
 • Jumes F. M, Lugarini D, Pereira A.L, de Oliveira A, Christoff Ade O, Linde G.A, do Valle J.S, Colauto N.B, Acco A. Effects of Agaricus brasiliensis mushroom in Walker-256 tumor-bearing rats. Can J Physiol Pharmacol. 2010;88(1):21-7.
 • Yu C.H, Kan S.F, Shu C.H, Lu T.J, Sun-Hwang L, Wang P.S Inhibitory mechanisms of Agaricus blazei Murill on the growth of prostate cancer in vitro and in vivo.. J Nutr Biochem. 2009;20(10):753-64.
 • Ahn W.S, et al Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy.. Int J Gynecol Cancer 2004;14(4):589-594.
 • X. Tian, Z. Lun and H. Ito. Clinical observation on treatment of acute non lymphocytic leukemia with Agaricus blazei. J. Lanzhou Med. Coll. 20 (1994), pp. 169–171
 • Mizuno T. Medicinal properties and clinical effects of culinary-medicinal mushroom Agaricus blazei Murrill (Agaricomycetideae) (Review). Int J Med Mushr 2002;4:299–312.
 • Li X, Zhao X, Wang H, Han J, Liu L.A polysaccharide from the fruiting bodies of Agaricus blazei Murill induces caspase-dependent apoptosis in human leukemia HL-60 cells.Tumour Biol. 2014 Sep;35(9):8963-8.
 • Yu CH, Kan SF, Shu CH, Lu TJ, Sun-Hwang L, Wang PS. Inhibitory mechanisms of Agaricus blazei Murill on the growth of prostate cancer in vitro and in vivo. J Nutr Biochem. 2009 Oct;20(10):753-64.
 • Matsushita Y, Furutani Y, Matsuoka R, Furukawa T. Hot water extract of Agaricus blazei Murrill specifically inhibits growth and induces apoptosis in human pancreatic cancer cells. BMC Complement Altern Med. 2018;18(1):319. Published 2018 Dec 4. doi:10.1186/s12906-018-2385-4
 • Hetland G, Eide DM, Tangen JM, Haugen MH, Mirlashari MR, Paulsen JE. The Agaricusblazei-Based Mushroom Extract, Andosan™, Protects against Intestinal Tumorigenesis in the A/J Min/+ Mouse. PLoS One. 2016;11(12):e0167754. Published 2016 Dec 21.
 • Tangen JMHolien TMirlashari MRMisund KHetland G. Cytotoxic Effect on Human Myeloma Cells and Leukemic Cells by the Agaricus blazei Murill Based Mushroom Extract, Andosan™. Biomed Res Int. 2017;2017:2059825.