Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Agaricon

Verpáník lékařský (Laricifomes officinalis, Agarikon, Quinine conk) je chorošovitá dřevokazná houba, která roste na severní polokouli, a to hlavně ve vyšších oblastech Evropy (např. v Alpách, Karpatech), Rusku, Kanadě, Asii atd. Napadá hlavně modříny a vytváří vytrvalé plodnice, které mohou být i více než 60 cm dlouhé. Tvarem připomínají kopyto nebo sloup. Zprvu jsou žlutě bílé a měkké, ale s přibývajícími roky se tmavnou (bývají žlutohnědé) a tvrdnou. Houba není jedovatá, ale vzhledem ke své konzistenci a chuti, která je poměrně hořká, se nevyužívá v kuchyni pouze jako léčebný prostředek. Anglický název je odvozen právě od hořké chuti, lidé si totiž mysleli, že obsahuje chinin. Verpáník může se sušit a drtit na prášek, používat kousky na odvary a čaje atd. V tradičních medicínách je využívám tisíciletí, byl nalezen také u mumie staré 5000 let, která byla uchována v ledu.

Pokusy in vitro

Počty lidí, kteří se musí potýkat s nádorovými onemocněními, stále stoupá, a i přes pokroky v medicíně někteří pacienti nemoci podlehnou. Ani léčba nemusí být zcela bez rizika. Je tedy snaha najít bezpečné látky, které by ničily nádorové buňky, ale ne ty zdravé, jako to vidíme u radioterapie i chemoterapie.  Protinádorovou aktivitu zajišťují lanostanové triterpeny, např. fomitopsin C, kyselina pinikolová… tyto látky byly testovány na různých nádorových typech, na rakovině prsu, děložního čípku, jater a plic. Ukázalo se, že dokážou omezit množení nádorových buněk, a dokonce je přimět k zahájení apoptózy, tj.  procesu, který končí smrtí buňky.

Pokusy in vivo

Při pokusech na myších s těmito nádory se podařilo zjistit, že dochází ke snížení objemu nádorů, došlo k nekróze, odúmrti, nádorové masy. Léčebné se ukázaly již dávky od 20 mg/l, ty dokázaly omezit růst nádoru až o 65,31 %. Dalším mechanismem, jak terpenové lanostany z verpáníku omezují růst nádoru, je snížení tvorby nových cév. Nádor je více metabolicky aktivní než zdravé tkáně, potřebuje více živin a kyslíku, produkuje působky, které podporují růst nových cév, ale lanostany jeho produkci snižují. Je pravděpodobné, že pokud by se lanostany podávaly společně, ne po jednom, účinek by se zvýšil. V jiné studii se prokázal účinek i proti osteosarkomu, a to jak buňkám samotným, tak proti nádoru u zvířat. Protinádorově nepůsobí pouze lanostany a terpeny, ale také polysacharidy. Jejich účinky byly testovány na myších se sarkomem. U myší, které dostávaly polysacharidy z Agarikonu, došlo ke zmenšení nádoru a také zvýšení protinádorové imunity. 

 • Blanchette RA, Compton BD, Turner NJ, Gilbertson RL. 1992. Nineteenth century shaman grave guardians are carved Fomitopsis officinalissporophores. Mycologia. 84(1):119–124.
 • Masahiko Isaka, et al. Fomitopsins I and J, 24-methyl-lanostane triterpenoids from fruiting bodies of the wood-rot basidiomycete Fomitopsis sp. Phytochemistry Letters, Volume 29, February 2019, Pages 178-181
 • Vazirian M, Faridfar S, Eftekhari M. "Gharikon"/"Agharikon" a Valuable Medicinal Mushroom in Iranian Traditional Medicine. Iran J Med Sci. 2016;41(3 Suppl):S34.
 • Hwang CH, Jaki BU, Klein LL, et al. Chlorinated coumarins from the polypore mushroom Fomitopsis officinalis and their activity against Mycobacterium tuberculosis. J Nat Prod. 2013;76(10):1916–1922. doi:10.1021/np400497f
 • Girometta C. Antimicrobial properties of Fomitopsis officinalisin the light of its bioactive metabolites: a review. Mycology. 2018;10(1):32–39. Published 2018 Oct 25. doi:10.1080/21501203.2018.1536680
 •  International Journal of Medicinal Mushrooms > Volume 7, 2005 Issue 3 > Paul E. Stamets . Antipox Properties of Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. et Singer (Agarikon) from the Pacific Northwest of North America
 • Naranmandakh SMurata TOdonbayar B, et al. Lanostane triterpenoids from Fomitopsis officinalis and their trypanocidal activity. J Nat Med. 2018 Mar;72(2):523-529. doi: 10.1007/s11418-018-1182-1.
 • Han JLi LZhong J, et al. Officimalonic acids A-H, lanostane triterpenes from the fruiting bodies of Fomes officinalis. Phytochemistry. 2016 Oct;130:193-200. doi: 10.1016/j.phytochem.2016.05.004.
 • Shi ZTBao HYFeng S. Antitumor activity and structure-activity relationship of seven lanostane-type triterpenes from Fomitopsis pinicola and F. officinalis. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2017 Mar;42(5):915-922. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20170121.017.
 • Hu M, Zhang H, Feng B, Liu K, Guo S. Extraction of polysaccharides from Fomes officinalis Ames and their antitumor activity. Exp Ther Med. 2013;6(2):451–454. doi:10.3892/etm.2013.1163.
 • Wu HTLu FHSu YC, et al. In vivo and in vitro anti-tumor effects of fungal extracts. Molecules. 2014 Feb 21;19(2):2546-56. doi: 10.3390/molecules19022546.
 • Hwang, C.H., B.U. Jaki, L.L. Klein, D.C. Lankin, J. McAlpine, J.G. Napolitano, S.G. Franzblau, S.H. Cho, P.E. Stamets, G.F. Pauli. 2012. "Biological and chemical evaluation of anti-TB coumarins from the polypore mushroom, Fomitopsis officinalis." Planta Medica 2012; 78 DOI: 10.1055/s-0032-1321157.
 • Teplyakova, T.V, N.V. Purtseva, T.A. Kosogova, V.A. Khanin, V.A. Vlassenko. 2012. Antiviral activity of polyporoid mushrooms (higher Basidiomycetes) from Altal mountains from Russia. International Journal of Medicinal Mushrooms. 14 (1):37-45.
 • S SturmK GallmetzerA Friedl, et al.Laricifomes officinalis – a rich source of pharmacologically active triterpenes. Planta Med 2016; 82(S 01): S1-S381
  DOI: 10.1055/s-0036-1596557.
 • UlrikeGrienke, et al. European medicinal polypores – A modern view on traditional uses. Journal of Ethnopharmacology, Volume 154, Issue 3, 3 July 2014, Pages 564-583.
 • Daria S. Khramova, Naranmandakh Shinen, Ganbaatar Jamsranjav, et al. Structure characterization of the mannofucogalactan isolated from fruit bodies of Quinine conk Fomitopsis officinalis. Carbohydrate Polymers, Volume 199, 1 November 2018, Pages 161-169.
 • Feng WYang JS. Structural Studies of Physiologically Active Polysaccharides of the Quinine Conk Fomitopsis Officinalis J Asian Nat Prod Res. 2015;17(11):1065-72. doi: 10.1080/10286020.2015.1054378.
 • Sha AL. Effects of the Fomes officinalis flavonoids on anti-senile action in the aging model mice. Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2016 Feb 8;32(2):121-123. doi: 10.13459/j.cnki.cjap.2016.02.007.
 • Wuliya, Palida, BAI Li, et al. The immune-potentiating effect of fomes officinalis polysaccharides. Journal of Xinjiang Medical University,  2003-06.