Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Chaga

Chaga (Inonotus obliguus, rezavec šikmý) je parazitická houba, která svého hostitele zabije. Napadá hlavně břízy, i z toho důvodu obsahuje oproti ostatním houbám velmi účinnou látku betulin a kyselinu betulinovou. Chaga je známá a populární hlavně v oblasti Ruska, ale pracuje s ní také tradiční čínská medicína atd. Současné studie dokládají, že Chaga má velký léčebný potenciál, a to i v případě nádorových onemocnění. Proti rakovině bojuje minimálně dvěma mechanismy.

Pokusy in vitro

Jedním je přímé ničení nádorových buněk. To se testuje hlavně na buněčných kulturách, kdy se k připraveným nádorovým buňkám přidá také Chaga. Buňky vystavené Chaze se přestávají dělit, je zablokován buněčný cyklus, a buňky také propadají apoptóze, tj. buněčné smrti. Takto působí např. proti buňkám rakoviny plic, mozku, prsu, střev, jater, vaječníků, buňkám melanomu a leukémie. Krom toho Chaga také působí protimetastaticky. V nádorových buňkách omezuje tvorbu enzymu, který štěpí mezibuněčnou hmotu, pokud je mezibuněčná hmota kompaktní, nádorová buňka jí těžko projde. Pokud ji však nádorová buňky díky metaloproteinázám naruší, může snadněji vycestovat.

Pokusy in vivo

Při pokusech na zvířatech se také prokázal pozitivní vliv Chagy. Jedním příkladem je třeba studie s myšmi s rakovinou plic, která spontánně metastazovala. Pokud se však zvířatům podala Chaga, metastazování se snížilo do 25 % a také došlo ke zmenšení původního tumoru o 60 %. Naneštěstí chybí klinické studie.

 

 • Lee KR, Lee JS, Lee S, Son YK, Kim GR, Sim YC, Song JE, Ha SJ, Hong EK. Polysaccharide isolated from the liquid culture broth of Inonotus obliguus suppresses invasion of B16-F10 melanoma cells via AKT/NF-κB signaling pathway. Mol Med Rep. 2016 Sep 23.
 • Lee KR, Lee JS, Song JE, Ha SJ, Hong EK. Inonotus obliquus-derived polysacharide Inhibic the migration and invasion of human non-small cell lungcarcinoma cells via suppression of MMP-2 and MMP-9. Int J Oncol. 2014 Dec;45(6):2533-40.
 • Kang JH, Jang JE, KumarMishra S, Lee HJ, Ergosterol peroxide fromChaga mushroom (Inonotusobliquus) exhibits anti-Cancer activity by down-regulation of the β-catenin pathway in colorectal Cancer. J Ethnopharmacol. 2015 Jul 22. pii: S0378-8741(15)30047-7.
 • Wang Q, Mu H, Zhang L, Dong D, Zhang W, Duan J. Characterization of two water-soluble lignin metabolites with antiproliferative activities from Inonotus obliquus. Int J Biol Macromol. 2015 Mar;74:507-14. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2014.12.044.
 • MullauerF.B, Kessler J.H,Medema J.P .Betulinic acid, a natural compound with potent anticancer effects. AnticancerDrugs. 2010;21(3):215-27. 2010;24(1):90-114.
 • Schmidt M.L, Kuzmanoff K.L, Ling-Indeck L, PezzutoJ. Betulinic acid induces apoptosis in humanneuroblastoma cell lines.  M. EuropeanJournal of Cancer. 1997;33(12):2007–10.
 • Baek JRoh HSBaek KHLee SLee SSong SSKim KH. Bioactivity-based analysis and chemici characterization of cytotoxin constituents from Chaga mushroom (Inonotusobliquus) that induce apoptosis in human lung adenocarcinoma cells. J Ethnopharmacol. 2018 Oct 5;224:63-75. doi: 10.1016/j.jep.2018.05.025. Epub 2018 May 22.
 • Chao TL, Wang TY, Lee CH, et al. Anti-Cancerous Effect of Inonotus taiwanensis Polysaccharide Extract on Human Acute Monocytic Leukemia Cells through ROS-Independent Intrinsic Mitochondrial Pathway. Int J Mol Sci. 2018;19(2):393. Published 2018 Jan 29. doi:10.3390/ijms19020393
 • Tsai CCLi YSLin PP.Inonotus obliguus extract induces apoptosis in the human colorectal carcinoma's HCT-116 cell line. BiomedPharmacother. 2017 Dec;96:1119-1126. doi: 10.1016/j.biopha.2017.11.111. Epub 2017 Nov 27.
 • Zhang XBao CZhang J. Inotodiol suppressesproliferation of breast cancer in rat model of type 2 diabetes mellitus via downregulation of β-catenin signaling. BiomedPharmacother. 2018 Mar;99:142-150. doi: 10.1016/j.biopha.2017.12.084.
 • Lee, K.R., Lee, J.S., Lee, S., Son, Y.K., Kim, G.R., Sim, Y.C. ... Hong, E.K. (2016). Polysaccharide isolated from the liquid culture broth of Inonotus obliguus suppresses invasion of B16-F10 melanoma cells via AKT/NF-κB signaling pathway. Molecular Medicine Reports, 14, 4429-4435. https://doi.org/10.3892/mmr.2016.5771