Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Coprinus

Coprinus (Coprinus comatus, hnojník obecný) je houba rozšířená po celém světě, vyhledává vlhčí a chladnější oblasti. Je možné jej najít v parcích, loukách, skládkách atd. Coprinus není vyhledávanou houbou ke konzumaci, ale našel si své uplatnění coby „léčivka“. Byly prováděny také studie, které prokázaly jeho protinádorové účinky. Jelikož není houba tak populární jako např. Shiitake, je studií mnohem méně.

Pokusy in vitro

Jako u ostatních hub se provádějí pokusy nejprve na buněčných kulturách z nádorových buněk, než se přistoupí k pokusům na zvířatech, či dokonce klinickým studiím. Coprinus působí na rakovinné buňky nepříznivě. Dovede zablokovat dělení nádorových buněk a také spustit nitrobuněčné procesy, které jsou završeny smrtí buňky, apoptózou. Působí např. proti buňkám rakoviny prsu, vaječníků, leukemickým buňkám. Coprinus je navíc proti jiným houbám také znám svou protihormonální aktivitou, což je možné využít u rakovin, které jsou stimulovány právě přítomností hormonů, jedná se např. o rakovinu prostaty, která rychleji roste v přítomnosti testosteronu. Nádorové buňky na svém povrchu nesou molekuly, na které se váže testosteron, ve vyšší míře než zdravé buňky. Jsou jím tedy silněji stimulovány. Coprinus může fungovat jako blokátor receptorů, takže se testosteron na ně již nemůže navázat a stimulovat buňku k růstu a dělení. 

Pokusy in vivo

Dalším protinádorovým efektem Coprinu je jeho schopnost posílit protinádorovou imunitu, jako to vidíme i u ostatních hub. V pokusech na myších s nádorem vedlo podávání Coprinu ke zvýšení počtu imunitních buněk, zvětšení brzlíku a sleziny a díky aktivaci imunitního systému se také během studie zmenšil nádor.

 

  • Dotan N, Wasser SP, Mahajna J. Theculinary-medicinalmushroom Coprinus comatus as a natural antiandrogenic modulátor .Integr Cancer Ther. 2011;10(2):148-59.
  • Rouhana-Toubi A, Wasser SP, Agbarya A, Fares F. Inhibitory effect of ethylacetate extract of the shaggy inc cap medicinal mushroom, Coprinus comatus (Higher Basidiomycetes) fruit bodies on cell growth of human ovarian cancer. Int J Med Mushrooms. 2013;15(5):457-70.
  • Asatiani MD, Wasser SP, Nevo E, Ruimi N, Mahajna J, Reznick AZ. The Shaggy Inc Cap medicinal mushroom, Coprinus comatus (O.F.Mull.: Fr.) Pers. (Agaricomycetideae) substances interfere with H2O2 inductionof the NF kappa B pathway through inhibition of I kappa alpha phosphorylation in MCF7 breast cancer cells. Int J Med Mushrooms. 2011;13(1):19-25.
  • Zaidman BZWasser SPNevo EMahajna J. Coprinus comatus and Ganoderma lucidum interferewith androgen receptor function in LNCaPprostate cancer cells.Mol Biol Rep. 2008 Jun;35(2):107-17.
  • Jiang XGLian MXHan YLv SM. Antitumor and immunomodulatory activity of a polysacharide from fungus Coprinus comatus (Mull.:Fr.) Gray. Int J BiolMacromol. 2013 Jul;58:349-53.
  • Dotan NWasser SPMahajna J. Inhibition of the androgen receptor activity by Coprinus comatus substances. Nutr Cancer. 2011 Nov;63(8):1316-27.
  • Rouhana-Toubi AWasser SPFares F. The Shaggy Ink Cap Medicinal Mushroom, Coprinus comatus (Higher Basidiomycetes) Extract Induces Apoptosis in Ovarian Cancer Cells via Extrinsic and Intrinsic Apoptotic Pathways. Int J Med Mushrooms. 2015;17(12):1127-36.
  • Peilan Zhang, Kunhua Li, Guang Yang, Changqing Xia, Jane E. Polston, Gengnan Li, Shiwu Li, Zhao Lin, Li-jun Yang, Steven D. Bruner, YousongDing. Cytotoxic mushroom glycan binding protein. Proceedings of the National Academy of Sciences Aug 2017, 114 (34) 8980-8985
  • Peter Amwoga Ayeka, “Potential of Mushroom Compounds as Immunomodulators in Cancer Immunotherapy: A Review,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2018, Article ID 7271509, 9 pages, 2018