Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Cordyceps militaris

Cordyceps militaris (Housenice červená) je parazitická houba napadající larvy a kukly hmyzu. Houba je po staletí využívána tradiční čínskou medicínou a i provedené studie potvrzují jeho účinnost. Cordyceps militaris působí také protirakovinně, a to hlavně díky složce cordycepin. 

Pokusy in vitro

Mnoho studií probíhá na buněčných kulturách, až v případě, že se prokáže účinnost, se pokračuje na zvířatech. Při přidání Cordyceps militaris ke kulturám z nádorových buněk dochází k tomu, že tyto buňky ztrácejí životaschopnost, přestávají se dělit, dokonce dochází k jejich smrti. Je aktivována apoptóza, poškození mitochondrií. Cordyceps byl testován např. na buňkách leukémie, rakoviny tlustého střeva, prsu, plic, močového měchýře a také nádory ústní dutiny. C. militaris také snižuje riziko metastazování nádoru, a to díky tomu, že snižuje tvorbu faktoru, který podporuje vznik nových cév. Ty nádor potřebuje proto, aby byl více zásoben živinami a kyslíkem, hojně prokrvený nádor pak také snáze uvolní nádorové buňky do nově vzniklého krevního řečiště a ty jsou rozneseny po celém těle, kde mohou založit nádor nový, tj. metastazovat. Omezení novotvorby cév je tedy protimetastatické. Navíc se buňky ovlivněné C. militaris také hůře shlukují, nevytvářejí kompaktní hmotu a také jsou méně pohyblivé, nemigrují.

Pokusy in vivo

Pokusy in vitro bývají následovány pokusy in vivo, tj. na živých organismech. Nejčastěji jsou pokusy prováděny na malých hlodavcích, myších a krysách. Tyto pokusy dopadají podobně jako ty in vitro, tj. prokazují se protinádorové účinky. Myši s implantovanou lidskou rakovinou tlustého střeva díky podávání C. militaris lépe prosperovaly. Žily déle než stejně nemocné myši, které ale C. militaris nedostaly. Navíc došlo ke zmenšení nádoru. Při bližší analýze se také zjistilo, že krom přímého efektu na nádorové buňky, má C. militaris také schopnost posilovat protinádorovou imunitu. Pozitivně dopadl také pokus u myší s lymfomem. Na zvířatech se sledovala také protimetastatická aktivita C. militaris. Myši trpěly karcinomem plic, který u C. militaris neléčených myší rychle rostl a metastazoval do jater. To bylo výrazně omezeno C. militaris. Nádor se zmenšil a výrazně ubylo metastáz.

 

  • Park JGSon YJLee THBaek NJYoon DHKim TWAravinthan AHong SKim JHSung GHCho JY. Anticancer Efficacy of Cordyceps militaris Ethanol Extract in a Xenografted Leukemia Model.  Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:8474703.
  • Hsu PY, Lin YH, Yeh EL, Lo HC, Hsu TH, Su CC. Cordycepin and a preparationfrom Cordycep smilitaris inhibic malignant transformation and proliferation by decreasing EGFR and IL-17RA signaling in a murine oral cancer model. Oncotarget. 2017;8(55):93712-93728. Published 2017 Oct 4. doi:10.18632/oncotarget.21477
  • Zhou Q, Zhang Z, Song L, Huang C, Cheng Q, Bi S, Hu X, Yu R. Cordyceps militaris fiction inhibic the invasion and metastasis of lung cancer cells through the protein kinase B/glycogensynthasekinase 3β/β-cateninsignalingpathway. OncolLett 2018 Dec; 16(6):6930-6939.
  • Jeong MH, Lee CM, Lee SW et al. Cordycepin-enriched Cordyceps militaris induces immunomodulation and tumor growthdelay in mouse-derivedbreast cancer. OncolRep. 2013 Oct;30(4):1996-2002.
  • JaeGwang Park, Young-Jin Son, Tae Ho Lee, et al., “Anticancer Efficacy of Cordyceps militaris Ethanol Extract in a Xenografted Leukemia Model,” Evidence-BasedComplementary and AlternativeMedicine, vol. 2017, Article ID 8474703, 7 pages, 2017. doi:10.1155/2017/8474703
  • Ruma IM, Putranto EW, Kondo Eet al. Extract of Cordyceps militaris inhibic angiogenesis and suppresses tumor growth of human malignit melanoma cells. Int J Oncol. 2014 Jul;45(1):209-18.
  • Cao HLLiu ZJChang Z. Cordycepin induces apoptosis in human bladder cancer cells via activation of A3 adenosine receptors.TumourBiol. 2017 Jul;39(7):1010428317706915.
  • Lin LTLai YJWu SCHsu WHTai CJ. Optimal conditions for cordycepin production in surfaceliquid-cultured Cordyceps militaris treated with porcine liver extracts for suppression of oral cancer. J Food Drug Anal. 2018 Jan;26(1):135-144.