Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Cordyceps

Cordyceps (Cordyceps sinensis, housenice čínská) je parazitická houba, která infikuje larvy a kukly hmyzu. Výskyt C. sinensis je omezen na vysokohorské oblasti v Himalájích. Cordyceps je velmi populární vitální houbou, s níž tradiční čínská medicína pracuje dlouhá tisíciletí. Vědecké studie prozkoumaly jeho složení i účinky. Zjistilo se, že je to velmi „silná“ houba, která působí také protirakovinně.

Pokusy in vitro

Nejvíce pokusů probíhá na buněčných kulturách, pokud vyjdou pozitivně, tj. prokážou se protirakovinné účinky, pokračuje se dalšími pokusy na zvířatech.  Vědci testují Cordyceps na různých buněčných kulturách, aby zjistili, jaké spektrum nádorů Cordyceps ovlivňuje. Cordyceps působí na nádorové buňky negativně. Ačkoli se jinak rychle dělí, v přítomnosti Cordycepsu se dělení zastavuje, nepřibývá nádorových buněk v kultuře. To však není vše, díky Cordycepsu dochází ke snížení počtu nádorových buněk, jelikož je dokáže také zabít, spustit nitrobuněčné dráhy s aktivací kaspáz, které vedou buňku k apoptóze, tj. buněčné smrti. Tyto nádorově ničivé účinky byly prokázány na buňkách rakoviny plic, prostaty, prsu, střev, varlat, močového měchýře, fibrosarkomu, lymfomu atd. Cordyceps také snižuje riziko vzniku metastáz, a to díky tomu, že brání tomu, aby nádorové buňky vycestovala z nádoru a usadila se jinde. Snižuje jejich pohyblivost a také tlumí produkci a aktivitu metaloproteáz, které rozvolňují, štěpí mezibuněčnou hmotu. Její rozvolnění usnadňuje průnik nádorových buněk dál do tkání.

Pokusy in vivo

Krom pokusů in vitro se provádí také pokusy in vivo, aby se zjistilo, jak Cordyceps funguje v komplexnosti organismu. Pokusy se nejčastěji provádí na krysách a myších, u nichž se navodí rakovinné bujení nebo se jim nádor implantuje, a to třeba i lidský. Části zvířat se podává Cordyceps a části ne. Výsledky mezi skupinami se porovnávají. Ve všech pokusech jsou na tom lépe zvířata léčena Cordycepsem. Nádory se zmenšují, omezuje se metastazování a prodlužuje se doba přežití. Cordyceps dokonce pomohl i myším s velmi agresivním glioblastomem, pokročilým metastazujícím karcinomem prsu. Cordyceps jednak působí přímo na nádorové buňky, a jednak, což je neméně důležité, aktivuje a posiluje protinádorovou imunitu. A to i v případě, že se zvíře léčeno protinádorovou terapií, která působí imunosupresi. Díky tomu dochází k tomu, že imunitní buňky cestují do nádoru a nádorové buňky ničí. 

 

 • Cai HLi JGu BXiao YChen RLiu XXie XCao L. Extracts of Cordyceps sinensis inhibic breastcancer cell metastasis via down-regulation of metastasis-related cytokinem expression. J Ethnopharmacol. 2018 Mar 25;214:106-112.
 • Fu HJin LShao XLi YChen FShou ZTang XJi BShou Q. Hirsutella sinensis Inhibits Lewis Lung Cancer via Tumor Microenvironment Effector T Cells in Mice.Am J Chin Med. 2018 May 13:1-12.
 • Niwa Y, Matsuura H, Murakami M, Sato J, Hirai K, Sumi H. Evidence that naturopathic therapy including Cordyceps sinensis prolongs survival of patients with hepatocellular carcinoma. Integr Cancer Ther. 2013;12(1):50-68.
 • Wang H, Zhang J, Sit WH, Lee CY, Wan JM. Cordyceps cicadae induces G2/M cell cycle arrest in MHCC97H human hepatocellular carcinoma cells: a proteomic study. Chin Med. 2014;9:15.
 • Chou SM, Lai WJ, Hong TW, Lai JY, Tsai SH, Chen YH, Yu SH, Kao CH, Chu R, Ding ST, Li TK, Shen TL. Synergistic property of cordycepin in cultivated Cordyceps militaris-mediated apoptosis in human leukemia cells. Phytomedicine. 2014;21(12):1516-24.
 • Chen LS, Stellrecht CM, Gandhi V. RNA-directed agent, cordycepin, induces cell death in multiple myeloma cells. Br J Haematol. 2008;140(6):682-391.
 • Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S, Shinozuka K, Kunitomo M. Antitumor activity of Cordycepin in mice. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2004;31 Suppl 2:S51-3.
 • Wong YY, Moon A, Duffin R, Barthet-Barateig A, Meijer HA, Clemens MJ, de Moor CH. Cordycepin inhibits protein synthesis and cell adhesion through effects on signal transduction. J Biol Chem. 2010 22;285(4):2610-21.
 • Zhou X, Meyer CU, Schmidtke P, Zepp F. Effect of cordycepin on interleukin-10 production of human peripheral blood mononuclear cells. Eur J Pharmacol. 2002 Oct 25;453(2-3):309-17.
 • Jing Ji, Juan Liu, Haijuan Liu, and Yueling Wang, “Effects of Fermented Mushroom of Cordyceps sinensis, Rich in Selenium, on Uterine Cervix Cancer,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2014, Article ID 173180, 7 pages, 2014.
 • Lee EJ, Kim WJ, Moon SK. Cordycepin suppresses TNF-alpha-induced invasion, migration and matrix metalloproteinase-9 expression in human bladder cancer cells. Phytother Res. 2010 Jun 17.
 • Wang H, Zhang J, Sit WH, Lee CY, Wan JM. Cordyceps cicadae induces G2/M cell cycle arrest in MHCC97H human hepatocellular carcinoma cells: a proteomic study. Chin Med. 2014;9:15.
 • Liu W. C, Chuang W. L, Tsai M. L, Hong J. H, McBride W. H, Chiang C. S. Cordyceps sinensis health supplement enhances recovery from taxol-induced leucopenia. Exp Biol Med (Maywood) 2008;233:447–55.
 • Wu J. Y, Zhang Q. X, Leung P. H. Inhibitory effects of ethyl acetate extract of Cordyceps sinensis mycelium on various cancer cells in culture and B16 melanoma in C57BL/6 mice. Phytomedicine. 2007a;14:43–9.
 • Chou SM, Lai WJ, Hong TW, Lai JY, Tsai SH, Chen YH, Yu SH, Kao CH, Chu R, Ding ST, Li TK, Shen TL. Synergistic property of cordycepin in cultivated Cordyceps militaris-mediated apoptosis in human leukemia cells. Phytomedicine. 2014;21(12):1516-24.