Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Coriolus

Coriolus (Coriolus versicolor, Trametes versicolor, outkovka pestrá) je dřevokazná houba, které se sice nevyužívá k přímé konzumaci, ale je nedílnou součástí léčby tradiční čínskou medicínou. Proběhlo mnoho studií, které prokázaly, že Coriolus je léčebně velmi silná houba. Má i protinádorové účinky.

Pokusy in vitro

Nejvíce pokusů probíhá na buněčných kulturách. Nádorové buňky v kultuře rostou a prospívají. Přidáním Coriolu se to však rychle mění. Nádorové buňky se přestávají dělit, dokonce umírají. Jsou Coriolem zabíjeny. Tento efekt byl potvrzen na buňkách rakoviny tlustého střeva, prsu, prostaty, plic, lymfomů a leukémií. Byly též prokázány protimetastatické účinky. Coriolus snižuje pohyblivost nádorových buněk a také jim znesnadňuje pronikat mezibuněčnou hmotou, neboť jim brání v produkci enzymů, které mezibuněčnou hmotou štěpí.

Pokusy in vivo

Pokud chtějí lékaři vytvořit klinickou studii, je nutné nejprve provést in vivo studie, tj. na zvířatech, a potvrdit bezpečnost a účinnost podávané látky. Studie na myších a krysách potvrdily, že podávání Coriolu je bezpečné, a co víc, přínosné.

Klinické studie

Coriolus je bezesporu houba, se kterou se provádí nejvíce klinických studií. V asijských zemích se již běžně přidává ke standardní terapii, a to právě díky dobrým výsledkům ve studiích.

Zmíníme některé z klinických studií. Jedna se zaměřila na ženy s nádorem prsu. Tyto ženy podstupovaly protinádorovou terapii, která výrazně snížila obranyschopnost, snížila se funkce imunitního systému. To bylo zvráceno podáváním Coriolu. To má samozřejmě pozitivní vliv, imunitní systém bojuje s rakovinou, ale také s infekcemi, kterými jsou pacienti s protinádorovou terapií ohroženi. Stejného výsledky bylo dosaženo také u žen s karcinomem děložního čípku a u pacientů s rakovinou tlustého střeva a jícnu.

Dobrou zprávou také je, že Coriolus zvyšuje účinnost protinádorovou terapie. Při samotné radioterapii se nádor v pokusu zmenšil o 11 %, pokud se zkombinovala s Coriolem, pak bylo zmenšení o 36 %.

Dobré výsledky byly zaznamenány také u pacientů s jaterní rakovinou. Pacienti ve studii podstupovali paliativní léčbu. Již jim nemohla být, kvůli špatné funkci jater, podávána chemoterapie. 15 pacientů dostávalo k paliativní terapii placebo, 15 pacientů placebo. U pacientů s Coriolem došlo ke zpomalení postupu nemoci. U pacientů s Coriolem byla doba přežití 6,5 měsíce u pacientů s placebem 2,2 měsíce. Coriolus také zmírnil bolesti a zlepšil chuť k jídlu.

Další studií byla např. s pacienty s karcinomem žaludku. Pacienti dostávali chemoterapii + Coriolus (207 pacientů) a část pouze chemoterapii (103 pacientů). U pacientů ve stadiu nemoci stage II došlo ke zlepšení 5letého přežití. U pacientů s Coriolem to bylo 84,4 %, u pacientů bez Coriolu 67,6 % pacientů. 

Studie z Japonska z toku 1994 ukazuje pozitivní vliv Coriolu u pacientů s karcinomem žaludku, kterým byla provedena resekce. 262 pacientů bylo rozděleno do skupin s chemoterapií + Coriolus proti chemoterapii samotné. 5leté přežití bylo ve skupině s Coriolem 70,7 % a bez Coriolu 59,4 %.

Coriolus je možné využít také u pacientů s kolorektálním karcinomem. V jedné studii bylo 63 pacientů, kteří byli léčeni chemoterapií a části byl k léčbě přidán Coriolus, u těchto pacientů bylo 3leté přežití bez relapsu 76,2 % u pacientů bez Coriolu 47,8 %. A 3leté přežití bylo 80,8 % vs. 52,8 %. Podobně pozitivně dopadla i studie se 101 pacienty v Japonsku.

Existují i studie s pacienty s rakovinou plic. 5 kontrolovaných studií dokládá, že u pacientů, jimž byl přidán k terapii Coriolus se prodloužila doba přežití.

 

 • Chay WYTham CKToh HCLim HYTan CKLim CWang WWChoo SP. Coriolus versicolor (Yunzhi) Use as Therapy in Advanced Hepatocellular Carcinoma Patients with Poor Liver Function or Who Are Unfit for Standard Therapy.J Altern Complement Med. 2017 Apr 4.
 • Chan SL, Yeung JH. Effects of polysaccharide peptide (PSP) from Coriolus versicolor on the pharmacokinetics of cyclophosphamide in the rat and cytotoxicity in HepG2 cells. Food Chem Toxicol. 2006 May;44(5):689-94.
 • Kowalczewska M, Piotrowski J, Jędrzejewski T, Kozak W. Polysaccharide peptides from Coriolus versicolor exert differential immunomodulatory effects on blood lymphocytes and breast cancer cell line MCF-7 in vitro.Immunol Lett. 2016 Jun;174:37-44.
 • Eliza WL, Fai CK, Chung LP. Efficacy of Yun Zhi (Coriolus versicolor) on survival in cancer patients: systematic review and meta-analysis. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2012 Jan;6(1):78-87.
 • Luo KW, Yue GG, Ko CH, Lee JK et al. In vivo and in vitro anti-tumor and anti-metastasis effects of Coriolus versicolor aqueous extract on mouse mammary 4T1 carcinoma.Phytomedicine. 2014 Jul-Aug;21(8-9):1078-87.
 • Bao YX, Wong CK, Leung SF, Chan AT, Li PW, Wong EL, Leung PC, Fung KP, Yin YB, Lam CW. Clinical studies of immunomodulatory activities of Yunzhi-Danshen in patients with nasopharyngeal carcinoma.J Altern Complement Med. 2006;12(8):771-6.
 • Iguchi C, Nio Y, Takeda H, Yamasawa K, Hirahara N, Toga T, Itakura M, Tamura K.Plant polysaccharide PSK: cytostatic effects on growth and invasion; modulating effect on the expression of HLA and adhesion molecules on human gastric and colonic tumor cell surface.Anticancer Res. 2001;21(2A):1007-13.
 • Go P, Chung CH. Adjuvant PSK immunotherapy in patients with carcinoma of the nasopharynx. J Int Med Res. 1989 Mar-Apr;17(2):141-9.
 • Standish LJ, Wenner CA, Sweet ES, Bridge C, Nelson A, Martzen M, Novack J, Torkelson C.Trametes versicolor mushroom immune therapy in breast cancer. J Soc Integr Oncol. 2008 Summer;6(3):122-8.
 • Kidd PM. The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Altern Med Rev. 2000;5(1):4-27.
 • Fisher M, Yang L.X. Anticancer effects and mechanisms of polysaccharide-K (PSK): Implications of cancer immunotherapy. Anticancer Res. 2002;22:1737-1754.
 • Kanazawa M, Yoshihara K, Abe H, Iwadate M, Watanabe K, Suzuki S, Endoh Y, Takita K, Sekikawa K, Takenoshita S, Ogata T, Ohto H. Effects of PSK on T and dendritic cells differentiation in gastric or colorectal cancer patients. Anticancer Res. 2005;25(1B):443-9.
 • Luo KW, Yue GG, Ko CH, Lee JK, Gao S, Li LF, Li G, Fung KP, Leung PC, Lau CB. In vivo and in vitro anti-tumor and anti-metastasis effects of Coriolus versicolor aqueous extract on mouse mammary 4T1 carcinoma.Phytomedicine. 2014 Jul-Aug;21(8-9):1078-87
 •  Jiménez-Medina E, Berruguilla E, Romero I, Algarra I, Collado A, Garrido F, Garcia-Lora. The immunomodulator PSK induces in vitro cytotoxic activity in tumour cell lines via arrest of cell cycle and induction of apoptosis. BMC Cancer. 2008 Mar 24;8:78.
 • Wang DF, Lou N, Li XD. Effect of coriolus versicolor polysaccharide-B on the biological characteristics of human esophageal carcinoma cell line eca109.Cancer Biol Med. 2012;9(3):164-7.
 • Sekhon BK, Sze DM, Chan WK, Fan K, Li GQ, Moore DE, Roubin RH. PSP activates monocytes in resting human peripheral blood mononuclear cells: immunomodulatory implications for cancer treatment.Food Chem. 2013;138(4):2201-9.
 • Ito G, Tanaka H, Ohira M, Yoshii M, Muguruma K, Kubo N, Yashiro M, Yamada N, Maeda K, Sawada T, Hirakawa K. Correlation between efficacy of PSK postoperative adjuvant immunochemotherapy for gastric cancer and expression of MHC class I.Exp Ther Med. 2012;3(6):925-930.
 • Eliza WL, Fai CK, Chung LP. Efficacy of Yun Zhi (Coriolus versicolor) on survival in cancer patients: systematic review and meta-analysis.Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2012;6(1):78-87.
 • Choi JH, Kim YB, Lim HY, et al.: 5-fluorouracil, mitomycin-C, and polysaccharide-K adjuvant chemoimmunotherapy for locally advanced gastric cancer: the prognostic significance of frequent perineural invasion. Hepatogastroenterology 54 (73): 290-7, 2007 Jan-Feb
 • Toge T, Yamaguchi Y: Protein-bound polysaccharide increases survival in resected gastric cancer cases stratified with a preoperative granulocyte and lymphocyte count. Oncol Rep 7 (5): 1157-61, 2000 Sep-Oct.
 • Tanaka H, Muguruma K, Ohira M, et al.: Impact of adjuvant immunochemotherapy using protein-bound polysaccharide-K on overall survival of patients with gastric cancer. Anticancer Res 32 (8): 3427-33, 2012.
 • Yoshitani S, Takashima S: Efficacy of postoperative UFT (Tegafur/Uracil) plus PSK therapies in elderly patients with resected colorectal cancer. Cancer Biother Radiopharm 24 (1): 35-40, 2009.
 • Sakai T, Yamashita Y, Maekawa T, et al.: Immunochemotherapy with PSK and fluoropyrimidines improves long-term prognosis for curatively resected colorectal cancer. Cancer Biother Radiopharm 23 (4): 461-7, 2008.
 • Fritz H, Kennedy DA, Ishii M, et al.: Polysaccharide K and Coriolus versicolor extracts for lung cancer: a systematic review. Integr Cancer Ther 14 (3): 201-11, 2015.