Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Auricularia

Auricularia polytricha (boltcovitka chlupatá) je velmi dobře známá houba, která je nedílnou součástí asijské kuchyně, ale také tamních tradičních medicín. Bylo provedeno mnoho studií, které potvrdily, že Auricularia má velký léčebný potenciál, a to i v terapii nádorových onemocnění.

Pokusy in vitro

Mnoho studií s Auricularií proběhlo na nádorových buňkách, na připravených buněčných kulturách. Díky Auricularii dochází v nádorových buňkách k zablokování syntézy DNA, která se musí nově nasyntetizovat před buněčným rozdělením. Auricularia se také podílí na aktivaci nitrobuněčných signálních cest, které vedou k apoptóze, tj. buněčné smrti. Dokáže aktivovat bílkoviny, které působí proapoptoticky, tj. zapojují se do apoptózy, naopak blokuje proteiny, které chrání buňky před apoptózou. Auricularia také poškozuje mitochondrie buněk. Jsou to organely, které jsou producentem energie pro buňky, bez nich nemůže buňky existovat. Pozitivní efekt Auricularie byl potvrzen na buňkách rakoviny plic, prsu, jícnu, sarkomu a také na leukémiích.  Při jednom typu pokusů se taky hodnotí, zda Auricularie může posílit účinky chemoterapie, např. doxorubicinu. Kombinace obou látek vede k vyššímu efektu, zabíjení buněk je rychlejší a účinnější. Pro dosažení stejného efektu stačí nižší dávka chemoterapeutika.

Pokusy in vivo

Pokusy na buněčných kulturách jsou doplňovány také pokusy na zvířatech, nejčastěji drobných hlodavcích. Byl potvrzen pozitivní vliv Auricularie na krysách s karcinomem prostaty. Podávání Auricularie vede k zpomalení až zastavení růstu nádoru. Díky spojení Auricularie s chemoterapeutiky v myším modelu také vede k posílení účinnosti terapie, navíc se snižuje dopad chemoterapie na zvíře. Ukazuje se, že Auricularia podporuje regeneraci, posiluje imunitní systém atd. Má jak chemo-, tak radioprotektivní účinky.

 

  • Xiong W, Li L, Wang Y, Yu Y et al. Design and evaluation of a novel potential carrier for a hydrophilic antitumor drug: Auricularia auricular polysaccharide-chitosan nanoparticles as a delivery system for doxorubicin hydrochloride. Int J Pharm. 2016 Sep 10;511(1):267-275.
  • Qiu J, Zhang H, Wang Z, Liu D, Liu S, Han W, Regenstein JM, Geng L. The antitumor effect of folic acid conjugated-Auricularia auricular polysaccharide-cisplatin complex on cervical carcinoma cells in nude mice. Int J Biol Macromol. 2018 Feb;107(Pt B):2180-2189.
  • Bai H, Wang Z, Cui J, Yun K, Zhang H, Liu RH, Fan Z, Cheng C. Synergistic radiation protective effect of purified Auricularia auricular-judae polysaccharide (AAP IV) with grape seed procyanidins. Molecules. 2014 Dec 11;19(12):20675-94.
  • Yu J, Sun R, Zhao Z, Wang Y. Auricularia polytricha polysaccharides induce cell cycle arrest and apoptosis in human lung cancer A549 cells. Int J Biol Macromol. 2014 Jul;68:67-71.
  • Reza MA, Jo WS, Park SC. Comparative antitumor activity of jelly ear culinary-medicinal mushroom, Auricularia auricula-judae (Bull.) J. Schrot. (higher basidiomycetes) extracts against tumor cells in vitro. Int J Med Mushrooms. 2012;14(4):403-9.
  • Reza MA, Hossain MA, Lee SJ, Yohannes SB, Damte D, Rhee MH, Jo WS, Suh JW, Park SC. Dichlormethane extract of the jelly ear mushroom Auricularia auricula-judae (higher Basidiomycetes) inhibits tumor cell growth in vitro. Int J Med Mushrooms. 2014;16(1):37-47.
  • Feng Y, Wu J, Feng X, Tao D, Hu J, Qin J, Li X, Xiao W, Gardner K, Judge SI, Li QQ, Gong J. Timing of apoptosis onset depends on cell cycle progression in peripheral blood lymphocytes and lymphocytic leukemia cells. Oncol Rep. 2007 Jun;17(6):1437-44.