Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Hericium

Hericium (Hericium erinaceus, korálovec ježatý) je houba s typickou plodnicí, která je „ostnatá“ a připomíná mořské korály, či v anglicky mluvících zemích lví hřívu. Hericium je známé hlavně svou schopností chránit a regenerovat nervovou tkáň. Má však také protinádorové účinky.

Pokusy in vitro

Podobně jako jiné vitální houby je i Hericium zkoumáno hlavně v pokusech na buněčných kulturách. K nádorovým buňkám se přidává Hericium či jednotlivé jeho složky. Velmi účinné jsou erinaciny. Hericium snižuje životaschopnost nádorových buněk, a to díky tomu, že blokuje buněčný cyklus. Nádorová buňka se přestává dělit a navíc se v ní spustí signál, který ji dovede k buněčné smrti, apoptóze. Buněk v připravené buněčné kultuře tak ubývá. Hericium také dle pokusů omezuje tvorbu nových cév. Nádorové buňky produkují látky, které podporují tvorbu nových cév. To je dáno tím, že nádorové buňky se rychle dělí a potřebují větší množství živin a kyslíku, tj. větší přívod krve. Navíc jim přítomnost cév umožní vstoupit do krevního řečiště a vytvořit metastázy. Pokud je tlumena novotvorba cév, nádor méně prospívá. Hericium také zabraňuje migraci buněk z původního nádoru. Snižuje totiž produkci enzymů, které rozkládají hmotu mezi buňkami těla, ta ztěžuje průnik nádorových buněk dále do těla, pokud je však enzymy rozrušená, usnadní to nádorové buňce průnik do těla. Snížení aktivity rozkládajících enzymů tedy zpomalí šíření a zvětšování se nádoru. Efekt Hericia byl ověřen na buňkách rakoviny žaludku, jater, sarkomů, leukémii atd.

Pokusy in vivo

Dalším typem pokusů jsou pokusy na zvířatech, u nichž je vyvoláno rakovinné bujení, nebo se jim nádorová hmota implantuje. U zvířat se také tlumí imunitní systém, což vede k tomu, že se tělo rakovině nebrání a je tedy závislé jen na účincích Hericia. Např. v pokusu na myších s rakovinou v trávicím systému (játra, střeva, žaludek) byl myším podáván roztok z Hericia a autoři porovnávali účinky s 5-fluorouracilem, což je standardní chemoterapeutikem. Hericium vedlo ke zmenšení velikosti nádoru a prodloužila se doba přežití myší, a to dokonce více než v případě myší, které byly léčeny 5-fluorouracilem. V jiné studii se potvrdily antimetastatické účinky, kdy se u myší s rakovinou tlustého střeva setkáváme s metastazováním do plic. Toto metastazování bylo sníženo až o 70 %, pokud myši dostávaly Hericium.

Krom výše zmíněného však Hericium také stimuluje imunitu, její protinádorovou složku, čímž také přispívá v boji s rakovinou.

 

 • Kim SP, Nam SH, Friedman M. Hericium erinaceus (Lion's Mane) mushroom extracts inhibit metastasis of cancer cells to the lung in CT-26 colon cancer-tansplanted mice.J Agric Food Chem. 2013;61(20):4898-904.
 • Wang JC, Hu SH, Su CH, Lee TM Antitumor and immunoenhancing activities of polysaccharide from culture broth of Hericium spp.Kaohsiung J Med Sci. 2001;17(9):461-7.
 • Kim SP, Kang MY, Kim JH, Nam SH, Friedman M. Composition and mechanism of antitumor effects of Hericium erinaceus mushroom extracts in tumor-bearing mice.J Agric Food Chem. 2011;59(18):9861-9.
 • Lee JS, Hong EK. Hericium erinaceus enhances doxorubicin-induced apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells.Cancer Lett. 2010;297(2):144-54.
 • Kim SP, Kang MY, Choi YH, Kim JH, Nam SH, Friedman M. Mechanism of Hericium erinaceus (Yamabushitake) mushroom-induced apoptosis of U937 human monocytic leukemia cells.Food Funct. 2011;2(6):348-56.
 • Lee KC, Kuo HC, Shen CH, Lu CC, Huang WS, Hsieh MC, Huang CY, Kuo YH, Hsieh YY, Teng CC, Lee LY, Tung SY. A proteomics approach to identifying novel protein targets involved in erinacine A-mediated inhibition of colorectal cancer cells' aggressiveness. J. Cell. Mol. Med. 2016 Oct 6.
 • Li GYu KLi FXu KLi JHe SCao STan G. Anticancer potential of Hericium erinaceus extracts against human gastrointestinal cancers. J Ethnopharmacol. 2014 Apr 28;153(2):521-30. 
 • Kim SPNam SHFriedman M. Hericium erinaceus (Lion's Mane) mushroom extracts inhibit metastasis of cancer cells to the lung in CT-26 colon cancer-tansplanted mice.J Agric Food Chem. 2013 May 22;61(20):4898-904. 
 • Kim S. Hericium erinaceus isolectins recognize mucin-type O-glycans as tumor-associated carbohydrate antigens on the surface of K562 human leukemia cells. Int J Biol Macromol. 2018 Dec;120(Pt A):1093-1102.
 • Kuo HCKuo YRLee KFHsieh MCHuang CYHsieh YYLee KCKuo HLLee LYChen WPChen CCTung SY. A Comparative Proteomic Analysis of Erinacine A's Inhibition of Gastric Cancer Cell Viability and Invasiveness. Cell Physiol Biochem. 2017 Aug 30;43(1):195-208.
 • Zhou LJMo YBBu X, et al. Erinacine Facilitates the Opening of the Mitochondrial Permeability Transition Pore Through the Inhibition of the PI3K/ Akt/GSK-3β Signaling Pathway in Human Hepatocellular Carcinoma. Cell Physiol Biochem. 2018;50(3):851-867. doi: 10.1159/000494472. Epub 2018 Oct 24.