Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Hlíva

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je jednou z nejznámějších a v kuchyni nejpoužívanějších hub. Její využití je však mnohem širší než jen v kuchyni. Po dlouhá staletí ji využívá tradiční čínská medicína k léčbě různých chorobných stavů. Oprávněnost tohoto využití potvrzují i současné studie. Jejich výsledky ukazují, že hlíva má mnohé účinky, mezi nimiž nechybí ani ty protinádorové.

Pokusy in vitro

Nejvíce pokusů probíhá na buněčných kulturách, které jsou připraveny z různých druhů nádorových buněk. Tyto buňky jsou kultivovány tak, aby v kultuře prospívaly, množily se atd. Poté se přidává hlíva, resp. extrakty z ní a její složky. Dle pokusů jsou protinádorové účinky hlívy založeny na zablokování dělení nádorových buněk, je stopnut buněčný cyklus. Dále poškozuje mitochondrie, což jsou buněčné organely, které jsou pro život buňky nezbytné. Jejich poškození vede ke smrti buňky. Smrt však umí hlíva způsobit ještě dalším mechanismem, tj. aktivuje nitrobuněčné signální cesty, které aktivují různé enzymy, na konci procesu je apoptóza, tj. buněčná smrti. Protinádorový účinek hlívy byl potvrzen na buňkách rakoviny jater, plic, prsu, prostaty, sarkomu i na buňkách leukemií.

Pokusy in vivo

Pokusy in vivo, tj. na zvířatech, přináší shodné výsledky jako ty in vitro, tj. dokazují, že hlíva působí protirakovinně. V organismu nepůsobí jen přímo na nádorové buňky, ale spolupracuje s imunitním systémem. Posiluje protinádorovou imunitu, aktivuje a stimuluje NK buňky, T lymfocyty i makrofágy. Tato stimulace vede k usmrcování nádorových buněk imunitním systémem. Pokusy byly provedeny např. na myších s leukémií, kdy se zvýšila produkce „zdravých“ buněk v neprospěch těch nádorových. U myší s lymfomy pak došlo díky podáváním hlívy k 75% zmenšení nádorů. Nemocné myši tak žily delší doby než ty bez hlívy. Dále se také provedly pokusy s rakovinou prsu a žaludky. I zde došlo ke zlepšení stavu myší s hlívou, navíc se omezilo i metastazování.

Hlíva má však i další efekt. Zmírňuje negativní dopady standardní protinádorové terapie, např. radioterapie vede k utlumení fungování kostní dřeně. U myší, které byly krmeny hlívou, došlo k mnohem rychlejší obnově funkční kostní dřeně.

 

  • Devi KSBehera BMishra DMaiti TK. Immune augmentation and Dalton's Lymphoma tumor inhibition by glucans/glycans isolated from the mycelia and fruit body of Pleurotus ostreatus. Int Immunopharmacol. 2015 Mar;25(1):207-17.
  • Cao, X., Liu, J., Yang, W., Hou, X., Li, Q."Antitumor activity of polysaccharide extracted from Pleurotus ostreatus mycelia against gastric cancer in vitro and in vivo". Molecular Medicine Reports 12.2 (2015): 2383-2389.
  • Olufemi AE, Terry AOA, Kola OJ. Anti-leukemic and immunomodulatory effects of fungal metabolites of Pleurotus pulmonarius and Pleurotus ostreatus on benzene-induced leukemia in Wister rats. The Korean Journal of Hematology. 2012;47(1):67-73. doi:10.5045/kjh.2012.47.1.67.
  • Llauradó G, Morris HJ, Tamayo V, Lebeque Y, Beltrán Y, Marcos J, Moukha S, Creppy EE, Bermúdez RC. Haematopoiesis radioprotection in Balb/c mice by an aqueous mycelium extract from the Basidiomycete Pleurotus ostreatus mushroom. Nat. Prod. Res. 2015; 29(16):1557-61.
  • Gu, YH, Sivam G. (2006) Cytotoxic effect of oyster mushroom  Pleurotus  ostreatus  on  human  androgen-independent  prostate cancer PC-3 cells. J Med Food 9:196-204.
  • Krishnamoorthy D, Sankaran M. Modulatory effect of Pleurotus ostreatus on oxidant/antioxidant status in 7, 12-dimethylbenz (a) anthracene induced mammary carcinoma in experimental rats - A dose-response study.J Cancer Res Ther. 2016;12(1):386-94.
  • Olufemi AE, Terry AOA, Kola OJ. Anti-leukemic and immunomodulatory effects of fungal metabolites of Pleurotus pulmonarius and Pleurotus ostreatus on benzene-induced leukemia in Wister rats. The Korean Journal of Hematology. 2012;47(1):67-73.
  • Devi KS, Behera B, Mishra D, Maiti TK. Immune augmentation and Dalton's Lymphoma tumor inhibition by glucans/glycans isolated from the mycelia and fruit body of Pleurotus ostreatus. Int Immunopharmacol. 2015 Mar;25(1):207-17.
  • Jedinak A, Sliva D. (2008) Pleurotus ostreatus inhibits proliferation of  human  breast  and  colon  cancer  cells  through  p53  –independent pathway. Int J Oncol 33:1307-1313.
  • Wasonga CG, Okoth SA, Mukuria JC, Omwandho CO. Mushroom polysaccharide extracts delay progression of carcinogenesis in mice. J Exp Ther Oncol. 2008;7(2):147-52.