Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Maitake

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý, tančící houba) je dřevokazná houba, která vytváří velké trsnaté plodnice, které mohou vážit i desítky kilogramů. Je velmi dobře známá v Asii, odkud také pochází její přízvisko tančící houba, neboť její nalezení bylo provázeno obrovskou radostí a tancem. Současné studie také dokládají, že Maitake je velmi účinnou houbou a dokáže se též postavit nádorovým buňkám.

Pokusy in vitro

Při prováděných pokusech na buněčných liniích se prokázalo, že Maitake spouští nitrobuněčné signální cesty vedoucí k apoptóze, buněčné smrti, tj. aktivuje kaspázy, poškozuje mitochondrie atd. Krom tohoto přímého protinádorového efektu má Maitake také protimetatatický potenciál. Snižuje tvorbu nových cév v nádoru a jeho okolí, ty jsou pro nádor důležité, jelikož nádorové buňky, jelikož se hojně dělí, potřebují více kyslíku a živin. Nové krevní řečiště pak umožní nádorových buňkám také vycestovat z nádoru a založit metastázy. Potvrdily se účinky proti rakovině prstu, tlustého střeva, jater, močového měchýře atd. Dalším typem pokusů je snaha zjistit, zda Maitake může zvyšovat účinnost standardní terapie. Při pokusech na buňkách rakoviny jater se ukázalo, že Maitake i 5-fluorouracil nádorové buňky ničí, ale jejich kombinace je mnohem účinnější. Je možné snížit dávky při zachování stejných výsledků.

Pokusy in vivo

S Maitake byly také provedeny pokusy na zvířecích modelech rakoviny. I zde se potvrdily její účinky, např. na karcinom plic, Maitake, její D-frakce, zmenšuje objem nádoru, a co víc, výrazně posiluje imunitní systém, protinádorovou imunitu. Stejného výsledku bylo dosaženo také u myší s rakovinou tlustého střeva, které metastazuje do plic, růst i metastazování bylo díky Maitake omezeno. Maitake byla také přidávána do protinádorových vakcín a ukázalo se, že zvyšuje jejich aktivitu. Vakcíny jsou tvořeny dendritickými buňkami, které právě Maitake dokáže stimulovat a aktivovat. Myši, které dostaly vakcínu aktivovanou Maitake měly vyšší aktivitu imunitního systému, menší nádor a delší dobu přežití než myši, které dostaly „obyčejnou“ vakcínu.

Klinické studie

Maitake se dostala také do klinických studií, jedny z prvních proběhly již v roce 1997. Této studie se účastnilo 165 pacientů s různými typy rakovin (prs, žaludek, kosti…) ve stadiu III‒IV. Pacienti byli léčeni chemoterapií samotnou nebo kombinací chemoterapie a D-frakce z Maitake. Kombinovaná terapie zvýšila účinnost léčby až o 28 %. V klinických studiích se také hodnotilo, zda přidání Maitake k léčbě snižuje dopad protinádorové terapie. U pacientů se zmírňují nevolnosti, nedochází k tam výraznému potlačení imunitního systému, je urychlena regenerace atd. 

 

 • Mao GLi QDeng CWang Y et al. The synergism and attenuation effect of Selenium (Se)-enriched Grifola frondosa(Se)-polysaccharide on 5-Fluorouracil (5-Fu) in Heps-bearing mice. Int J Biol Macromol. 2017 Oct 14. pii: S0141-8130(17)32357-7.
 • Alonso ENFerronato MJFermento MEGandini NARomero ALGuevara JAFacchinetti MMCurino AC. Antitumoral and antimetastatic activity of Maitake D-Fraction in triple-negative breast cancer cells. Oncotarget. 2018 May 4;9(34):23396-23412.
 • Masuda Y, Nakayama Y, Mukae T, Tanaka A, Naito K, Konishi M. Maturation of dendritic cells by maitake α-glucan enhances anti-cancer effect of dendritic cell vaccination. Int. Immunopharmacol. 2018 Dec 23.:408-416.
 • Mao GH, Zhang ZH, Fei F, Ding YY, Zhang WJ, Chen H, Ali SS, Zhao T, Feng WW, Wu XY, Yang LQ. Effect of Grifola frondosa polysaccharide on anti-tumor activity in combination with 5-Fu in Heps-bearing mice. Int. J. Biol. Macromol. 2018 Oct 17.
 • Maitake se také v protinádorovém účinku podporuje s vitamínem C, K a interferonem. Ke stejnému účinku pak stačí mnohem nižší dávky. Kombinace s vitamínem C či K je např. velmi účinná proti buňkám rakoviny ledvin, kombinace s interferonem u rakoviny močového měchýře.
 • Louie B, Rajamahanty S, Won J, Choudhury M, Konno S. Synergistic potentiation of interferon activity with maitake mushroom d-fraction on bladder cancer cells. BJU Int. 2010 Apr; 105(7):1011-5.
 • Degen M, Alexander B, Choudhury M, Eshghi M, Konno S. Alternative therapeutic approach to renal-cell carcinoma: induction of apoptosis with combination of vitamin K3 and D-fraction.J Endourol. 2013 Dec;27(12):1499-503.
 • Masuda Y, Murata Y, Hayashi M, Nanba H.Inhibitory effect of MD-Fraction on tumor metastasis: involvement of NK cell activation and suppression of intercellular adhesion molecule (ICAM)-1 expression in lung vascular endothelial cells.Biol Pharm Bull. 2008 Jun;31(6):1104-8.
 • Kodama N, Komuta K, Nanba H. Can Maitake MD-fraction aid cancer patients? Alt Med Rev. 2002;(7)3:236-9
 • Mayell M. Maitake extracts and their therapeutic potential – A review. Alt Med Rev, 2001;6(1)
 • Kodama N, Murata Y, Asakawa A, Inui A, Hayashi M, Sakai N, Nanba H. Maitake D-Fraction enhances antitumor effects and reduces immunosuppression by mitomycin-C in tumor-bearing mice. Nutrition. 2005;21(5):624-9.
 • Alexander B, Fishman AI, Eshghi M, Choudhury M, Konno S. Induction of cell death in renal cell carcinoma with combination of D-fraction and vitamin C.Integr Cancer Ther. 2013;12(5):442-8.
 • Kodama N, Komuta K, Nanba H. Effect of Maitake (Grifola frondosa) D-Fraction on the activation of NK cells in cancer patients.J Med Food. 2003 Winter;6(4):371-7.
 • Wang Y, Shen X, Liao W, Fang J, Chen X, Dong Q, Ding K. A heteropolysaccharide, L-fuco-D-manno-1,6-α-D-galactan extracted from Grifola frondosa and antiangiogenic activity of its sulfated derivative.Carbohydr Polym. 2014;101:631-41.